Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamine haiglale

Lähemalt lastehaigla kvaliteediteenuse klienditeeninduse standardite ning lapsevanemate õiguste/kohustuste kohta saab lugeda siit.

Ettepaneku või kaebuse saab esitada SA Tallinna Lastehaigla kvaliteedikomisjonile kas paberkandjal (blanketid haigla sekretäri juures ning osakondades) või kodulehekülje kaudu, kui täidate alljärgneva vormi. Kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul.

NB!
 Enne "Saada"-nupule vajutamist täitke palun kindlasti testlahter rida allpool, mis kinnitab, et Te ei ole robot.

 

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

 
 

 

    

 

 

Patsiendil on õigus teha ettepanekuid, väljendada tänu või rahulolematust ravi käigus tekkinud probleemidega.

Pretensiooni esitajal on võimalik pöörduda Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 28, Tallinn, lastehaigla at lastehaigla dot ee), SA Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistusse (vt ankeeti allpool), Eesti Haigekassa Harju osakonda, Eesti Patsientide esindusühingu Tallinna kontorisse ning Terviseameti järelevalve osakonda.