Söömishäirete osakond 

SA Tallinna Lastehaigla söömishäirete ravi meeskond tegeleb laste ja noortega, kelle söömiskäitumine ja kehataju on häiritud sellisel viisil, mis viitab anoreksiale, buliimiale või nende sarnastele seisunditele.

Osakonda tutvustavat videot saate näha SIIT.

 

Söömishäire on raske psühhiaatriline haigus, mis esimest korda ilmneb sageli teismeeas või mõni aasta varem. Esmane viide sellele seisundile võib olla muretsemine oma kehakaalu või -kuju ja söömise pärast; käitumine, mille tulemuseks on oluline ja liigne kaalu langus; selge söömise piiramine või söögist keeldumine; liigsöömishood, millega võib kaasneda söödud toidu tahtlik väljutamine; ülemäärane sportimine.
 
Sageli ei oska lapsed ja noored neid nähte ise ära tunda ja kirjeldada ning mõnikord varjavad nad oma muret lootuses, et tulevad ise sellega toime. Pole harv, et lisaks kaalumuutusele on esmane kaebus ka kehaline sümtpom nagu pea- või kõhuvalu, nõrkustunne, minestamiseelne tunne või minestamine, südame kloppimine vms.

Kõigepealt hindame meie juurde pöördunud lastel ja noortel söömishäire iseloomu ja astme ning diagnoosime selle; seejärel otsustame ja viime läbi edasise ravi.

Kui patsient on rahuldavas kehalises seisundis, siis esimesel kohtumisel hindame tema psüühilist seisundit ja toimetulekut. See tähendab, et räägime lapse või noore enda ja tema vanematega. Kui patsiendi kehaline seisund on söömishäire tõttu häiritud, siis alustame vajadusel lastearsti vastuvõtu ja hindamisega ning seejärel jätkavad tööga psühhiaater ja psühholoog.

Esmase hindamise alusel koostame uuringute plaani. Siia kuuluvad kehalise seisundi täpsustamine koos lastearsti vastuvõtuga ning psühholoogilised uuringud ja hindamised: kognitiivsete funktsioonide hindamine, isiksuseuuring, seisundi selgitamine erinevate küsimustikega, intervjuu.

Hindamiste tulemusena loob meeskond raviplaani. See võib ette näha nii tablett-ravi kui ka individuaalset ja/või pereteraapiat või nende kombinatsiooni. Kindlasti kuulub ravisse tervisliku söömiskäitumise taastamine: motiveerimine, takistavate asjaolude väljaselgitamine, toitumisalane nõustamine, regulaarse ja mitmekesise toitumise sisseseadmine.

Söömishäirete ravi meeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, psühholoogid-psühhoterapeudid, lastearst ja õde. Oma abi pakume ambulatoorselt ja päevastatsionaari vormis. Viimase puhul on ravitöö intensiivsem, kohtumised 1-2 nädalase perioodi jooksul sagedasemad. Kui kehaline seisund on oluliselt häiritud või eluohtlik, siis suuname lapse või noore pediaatria osakonda statsionaarsele ravile.


Nii või teisiti on meie eesmärk söömishäirete õigeaegne ja tulemuslik ravi ning hea koostöösuhte loomine. Söömishäirete ravi on pikaajaline ning hõlmab kogu perekonda.

Perekeskset lähenemist peame äärmiselt oluliseks, kuna sageli peituvad just peresuhetes olulised tervenemist toetavad ressursid.

 

KVALITEEDIHINDAMINE

Noorukite söömishäirete osakonnas viidi läbi hindamine novembris 2016 laste ja noorte vaimse tervise statsionarsete teenuste osutajate kvaliteedi edendamise võrgustiku (QNIC – Quality Network for Inpatient CAMHS) standarite alusel. Allpool vastav hindamise sertifikaat. Hindamisprosess hõlmas nii meeskonna enesehindamist kui ka välisekspertide poolt läbiviidud hindamise protsesse.

Hinnatavad valdkonnad:

1. keskkond ja varustus

2. personal ja väljaõpe

3. teenuste kättesaadavus, üksusesse vastuvõtmine ja väljakirjutamine

4. hoolekanne ja ravi

5. teave, nõusolek ja konfidentsiaalsus

6. laste ja noorte õigused ja nende turvalisuse tagamine

7. kliinilised juhtimisvead

 

 

Nõustamisgrupp söömishäiretega laste vanematele

Söömishäire osakonnas toimuva grupi sihtgrupiks on kuni 18-aastaste söömishäiretega laste või noorukite vanemad, kasuvanemad või vanavanemad. Grupi eesmärgiks on informatsiooni jagamine söömishäirete tekke põhjuste, olemuse ja ravivõimaluste kohta ning söömishäiretega laste või noorte lähedaste toetamine.

Toimumisaeg: N 17:00 - 18.30 (LVTK)

Eelregistreerimine: ene.einblau@lastehaigla.ee ja evelyn.salm@lastehaigla.ee