Kasulikku

Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamine

23.03.2017
Abivajavast või hädasolevast lapsest andke teada omavalitsuse lastekaitsetöötajat, hädaabinumbril 112, lasteabitelefonil 116 111 või politseitelefonil 110.
Lasteabitelefon on avatud ööpäevaringselt, on helistajatele tasuta ning anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Ühtlasi võimaldatakse sellel lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset või kriisinõustamist.

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest!
 
Veebikonstaabli poole pöörduge, et teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest
internetikeskkonnas, kui olete sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks, kui soovite politseilt nõu seaduste kohta või kui keegi teine esineb internetis teie nime all.

Justiitsministeeriumi sekkumisjuhendi täisteksti loetav  siit, lapsevanema murebaromeetrit, mille alusel lapse mitte-eakohast seksuaalset käitumist ning ka ärakasutamise kohaseid vihjeid hinnata, vaadake siit