Kasulikku

Palun vastake kaugvastuvõtu tagasiside ankeedile

25.01.2021

Eriolukord tõi 2020. a. märtsis päevapealt Eesti tervishoidu kaugvastuvõtu mõiste, kus eriarsti vastuvõtt patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel toimub distantsilt, kasutatades telefoni-, videokõnet või veebivestlust.

Oma sisu poolest on kaugvastuvõtt võrdne kontaktvastuvõtuga. Vastuvõtuviisi valikul arvestab tervishoiutöötaja patsiendi suhtlemisvõimaluste ja tehniliste oskustega. Kaugvastuvõttu saab kasutada vaid juhul, kui patsient on sellega nõus ehk inimesele jääb alati võimalus saada abi nii nagu varem.
Eesmärgiga saada teada, kuidas sobib kaugvastuvõtt lastehaigla patsientide vanematele ja noorukitele, otsustas juhtkond käivitada veebipõhise tagasiside küsitluse.

Teie tagasiside aitab lastehaiglal jätkuvalt parandada teenuse osutamist.
Küsimustikule saab vastata lastehaigla kodulehel www.lastehaigla.ee rubriigis Lapsevanemale& patsiendile - Tagasiside ja muu Kaugvisiidi tagasiside ankeet, otsetee siin.

Kui ankeet ei avane korrektselt, vajutage siia.

Ankeedile vastamise lõpetamisel ja ära saatmisel saate märgukirja selle eduka täitmise kohta ning tänu osalemise eest.

Ankeedi tulemusi analüüsitakse üldistatult kvaliteediteenistuses. Ühegi lapsevanema ega haige lapse isikuandmed tagaside ankeedis ei kajastu.

 

L.Suurorg 

kvaliteediteenistuse juhataja