Uudised

Eesti Lastekirjanduse Keskuse kolmapäevased õhtujutud lastehaiglas

30.11.2012

 

Kolmapäeviti kell 16.00 külastavad Tallinna Lastehaiglat Eesti Lastekirjanduse Keskuse vabatahtlikud. Fotol on näha esimest külaskäiku k. a novembris, kui projekti juht Katrin Tõnisson luges pediaatriaosakonna lastele ette lõbusaid lühijutte Piret Raua uuest raamatust "Natuke napakad lood".

Igal kolmapäeval võtavad jutuvestja koha sisse uued inimesed: tõlkijad, kirjanikud, kirjastuste töötajad, näitlejateühenduste liikmed - soovijaid on nii palju, et ettelugejate järjekord ulatub 2013. aasta veebruarisse.
 

Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku ühiskonverents

16.11.2012

16. novembril toimus Tallinna Meritoni hotelli (endine hotell Tallinn) Petersoni saalis
lastehaigla ja ülikooli lastekliiniku ühine sügiskonverents "Haruldased haigused lapseeas".

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimehe Mall-Anne Riikjärve sõnul võimaldavad tänapäevased diagnostikavahendid ja teadmised diagnoosida haruldasi lapseea haigusjuhte ka Eestis, mille ravi on väga kallis.
Sügiskonverentsil käsitlesid Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku ja Tallinna Lastehaigla arstid mh kaposiformse hemangioendotelioomi, imiku vasaku vatsakese aneürismi haiguslugusid, mis oma harukordsuse tõttu pakuvad suurt huvi kolleegidele.
Puudutati ka registrite loomise vajadust, samas mööndi, et Eesti-suuruses riigis ei ole see tingimata vajalik. 
 

 

Kava:
12.00–12.05 Konverentsi avamine. Mall-Anne Riikjärv, SA Tallinna Lastehaigla
12.05–12.35 Haruldased haigused – olukord Eestis ja Euroopas.  Prof Vallo Tillmann, SA TÜK Lastekliinik
12.40–13.10  Diabeet ja teised endokriinhaigused Wolframi sündroomi loommudelil. Klari Noormets, SA TÜK Lastekliinik
13.15–13.45 Paraneoplastilised sündroomid neuroloogias. Valentin Sander, Mari-Liis Kumm, SA Tallinna Lastehaigla
13.45–14.15 Kohv

14.15–14.45 Hemofiilia – diagnostika ja ravi. Kadri Saks, SA Tallinna Lastehaigla
14.45–15.15  Tüsistunud kuluga kaposiformne hemangioendotelioom. Inga Vainumäe, SA TÜK Lastekliinik
15.15–15.45  Geenimutatsioon surfaktandi defitsiidi põhjusena. Maarja Hallik, SA Tallinna Lastehaigla  
15.45–16.15 Vasaku vatsakese aneurüsm imikul. Mari-Liis Ilmoja, SA Tallinna Lastehaigla

Kuidas lapsevanemad ambulatoorse teenusega rahul on?

08.11.2012

Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistus korraldas ankeetküsitluse, et selgitada lapsevanemate rahulolu nii haiglas kui Kesklinna Lastepolikliinikus osutatava ambulatoorse (polikliinilise) teenusega. 

Kvaliteediteenistuse juhataja Lagle Suurorg märgib, et 500st jaotatud ankeedist saadi vastused 298le (60%). Kõige enam oli vastanute seas 7-11-aastaste (30%), alla-aastaste (17% ) ja enam kui 15-aastaste (2%) laste vanemaid.
Erialade järgi oli kõige suurem külastatavus allergoloogidele (20,4%), järgnesid lastearst ja neuroloog (8,4%) ning peaaegu võrdselt kõrva- ja silmaarst (7,7% ja 7,4%). Külastusega jäid väga rahule 71% lapsevanematest. Vajadusel tagasi tulla lubas 80% vastanutest. Peamiselt registreeriti ennast vastuvõtule telefoni teel (56%), pöördumise põhjuseks tervisekontroll (65%), äge haigus või trauma (35%). Külastuse ajal tehti enamusele (83%) uuringuid või protseduure.
Avatud küsimuste kaudu saime teada, mis meie töös meeldis või ei meeldinud.
Kiideti hästi organiseeritud ja toimivat polikliinikut ja meeldivat teenindust, tublisid töötajaid professionaalsuse ja pühendumuse eest.
Kurdeti pikkade ooteaegade üle esmasele vastuvõtule eriarsti juurde, paluti rohkem infot uuringute ja protseduuride ning ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta. Samuti sooviti, et arstid räägiksid rohkem „lihtsas maakeeles“.
Leiti, et kui patsient kutsutakse järgmisele vastuvõtule nädala pärast, võiks arst järgmise külastusaja kohe kinni panna, sest registratuurist ei pruugi seda soovitud ajaks saada.
Umbes 5%le vastanutest oli probleemiks parkimine.