Uudised

Selgusid lastehaigla lastesõbrad!

28.05.2013

31. mai hommikul said lastehaigla töötajad teada, kes nende seast saavad  sellel aastal kanda haigla kõige lapsesõbralikuma töötaja tiitlit (pildil vasakult): Mare Kann, Kesklinna Lastepolikliiniku taastusraviosakonna sekretär, Jelena Yatshyshina, radioloogiaosakonna õde ja Piret Harmipaik, kirurgiaosakonna kasvataja.


 

Teist aastat said aukirja ja tordi nelja laste lemmikosakonna – vastuvõtu-, kõrva-nina-kurgu-, ägedate respiratoorsete infektsioonide ja pediaatriaosakonna – töötajad.

Nende inimeste ja üksuste nimed kõlasid kõige sagedamini lapsevanemate ja laste kirjutatud (tagasiside)kirjades ning küsitlusankeetides. Samuti said nominente nimetada haigla osakondade ja teenistuste juhid.
"Põhimõtteliselt on lastehaigla just selline töökoht, kus lapsesõbralikud peavad olema kõik inimesed. Rahvusvaheline lastekaitsepäev on sobilik, tõstmaks esile neid, kes on parimad kõigepealt meie patsientide arvates," ütles SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts.
Kolme laureaati ootab ka lastehaigla rahaline preemia. Millega nad siiski patsiente võlusid?
Mare Kann võitis patsientide südame päikeselisuse ja vastutulelikkusega, Jelena Yatshyshyna sellega, et suudab ka kõige vastupunnivama lapse koostööle meelitada ja röntgenpilt saab alati tehtud ning Piret Harmipaika ootavad lapsed tööle pikisilmi, sest tema teeb lahti mängutoa, lööb kaasa mängudes ja otsib palatis lamajatele põnevat lugemist.

Kui lapsesõbraliku töötaja preemia asutati 2004. aastal, siis tänavu välja antav autasu on järjekorras juba kümnes.

 

 

Uus röntgenaparaat - võluprillid, millega vaadata inimese sisse

28.05.2013

30. aprillil kell 12.00 esitleti latehaiglas Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetajate abiga muretsetud uut röntgenaparaati ning lõigati läbi kollane avamislint uue seadme koduks oleva radioloogiakabineti ukse taga.
2012. aastal vaatas mustade sarvraamprillidega tüdruk Tallinna Lastehaigla Toetusfondi meediakampaaniast inimestest läbi ja teatas, et näeb kullast südameid. Ta ei eksinud: kampaania ning sõprade ja toetajate abiga suudeti kokku panna 102 000 eurot,  et osta haiglale uus röntgendiagnostiline ülesvõtteaparaat.

"Et on organisatsioone ja inimesi, kes on nõus panustama laste tervisesse, kõneleb sellest, et meie ühiskonnas on jätkuvalt hoolivust. Ja see teeb headmeelt," ütleb Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer ütleb, et radioloogiaosakonna jaoks on see juba teine röntgenaparaat ning viies fondi abiga ostetud aparaat üldse: varasemalt on hangitud ka kaks ultraheliaparaati ning DICOM-tööjaam. "Tahan tänada kõiki toetajaid," ütleb ta.

Uus seade on senistest võimsam ning vastab kaasaegsetele kiirgusohutuse nõuetele – on ohutum nii laste kui töötajate jaoks. "Lastele seletame röntgenaparaati vajadust tavaliselt nii, et need on meie võluprillid, millega vaadata inimese sisse, nägemaks, mis valutab," ütles radioloogiaosakonna juhataja Aita Tilk, avaldades heameelt diagnostikavõimaluste paranemise üle.

Uus röntgeniaparaat kannab nime Siemens Multix Fusion Analog.

 

Laste Vaimse Tervise Keskus viib laste psühhiaatrilise abi uuele tasemele

22.05.2013

Täna allkirjastasid sotsiaalminister Taavi Rõivas ja Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts laste vaimse tervise keskuse rajamise lepingu. Keskus valmib hiljemalt 2016. aasta kevadeks.

 

 

Taavi Rõivas tänas EV nimel Norra Kuningriiki ja soovis, et kõik, alates riigihankest hoone ehituseks sujuks viivitusteta, et mõne aasta pärast uue hoone avamise puhul uuesti kokku saada.
"Keskuse rajamisega panustame lastepsühhiaatria arengusse Eestis ja seeläbi laste heaolusse," ütles sotsiaalminister, kinnitades, et nagu igal pool arenenud riikides, on ka Eestis psüühikahäiretega lapsi, kellega tegelemist tuleb toetada nii riigil, omavalitsusel kui haiglal endal. "Vaimse tervise mured kajastuvad ka laste ja noorte riskikäitumises, näiteks alkoholi tarvitamises ja suitsetamises. Õigel ajal avastatud probleemid ja professionaalselt osutatud abi aitavad vältida lohutuse otsimist keelatud ainetest ja teistest ohtlikest tegevustest."

„See on olnud just selline projekt, mille kohta saab öelda – tark ei torma,“ sõnas Katrin Luts. „Näeme laste vaimse tervise keskuses laste psühhiaatrilise abi võrgustiku arendamist, kus probleemidele leitakse lahendusi nii arstiabi, sotsiaalabi kui ka haridusküsimuste korraldamisel. Süsteemi arengu vajadust tunnetame oma igapäevases töös üha teravamalt. Sellest peaks kujunema laste psühhiaatrilise abi uus tasand. Ühelt poolt ootab meid ees maja ja teisalt uue süsteemi üles ehitamine – uus hoone tuleb täita inimeste ja jätkusuutliku abi andmisega, mis eeldab Eesti tingimustes uute sidemete ja meeskondade loomist ja tööle rakendamist.“
Lõpetuseks tänas Luts nii Norra riiki kui haigla nõukogu esimeest Merike Martinsoni, kelle peas laste vaimse tervise keskuse idee omal ajal sündis.

Ka Merike Martinson tänas oma kõnes Norra kuningriiki ning rõõmustas ajaloolise päeva üle, mis märgib 10 aasta taguse ja asjaajamistesse takerdunud lootuse täitmisele pööramist. Samas nentis ta, et „kaotatud on väärtuslikku aega – sajad, võib-olla isegi tuhanded probleemsed lapsed ja noorukid on vahepeal abita jäänud – maja valmissaamisega on endiselt kiire“.
Muuhulgas meenutas ta hea sõnaga praeguse sotsiaalministri eelkäijat. „Hanno Pevkur oli neljas sotsiaalminister, kelle juures me laste vaimse tervise keskuse rajamise mõttega käisime, kuid esimene, kes meist aru sai, mõttest kinni haaras, meile lootust andis ja selleks võimalust nägi,“ ütles ta ja meenutas, et kui minister ütles, et Norra valitsus on lubanud toetada veel ühte projekti, osutus selleks õnneks Laste Vaimse Tervise Keskus.
Merike Martinson rõhutas ka, et lastehaigla renoveerimise võti on alati olnud heategevus.

Norra suursaadik Lise Kleven Grevstadi väljendas Norra riigi heameelt teha midagi laste ja noorte vaimse tervise süsteemi arendamise heaks Eestis. "Kõigi elanikegruppide võrdne ligipääs tervishoiuteenustele on rahvatervise programmide oluline eesmärk nii Eestis kui ka teistes abisaajariikides," ütles suursaadik. "Nii Eesti kui Norra seisavad laste ja noorte vaimse tervise vallas silmitsi samasuguste probleemidega. Me loodame, et Norra Rahvatervise Instituut, mis töötab tihedalt koos Eesti spetsialistidega antud programmi raames, saab pakkuda väärtuslikke kogemusi," lisas ta.

Kauaoodatud vaimse tervise keskuse rajamist Tallinna Lastehaigla juurde rahastatakse Norra finantsmehhanismi rahvatervise programmi toel. Projekti kogueelarve on üle 6,6 miljoni euro. Sealjuures Norra programmi raames eraldatakse kokku 4 165 000 eurot, millest 85% on Norra toetus ja 15% Eesti kaasfinantseering. Ülejäänud osa on lastehaigla omafinantseering. Keskuses hakatakse osutama ambulatoorseid ja statsionaarseid psühhiaatrilisi teenuseid lastele ja noorukitele. Üheks keskuse ülesandeks on lastega töötavate spetsialistide (lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad jt) koolitamine ja nendevahelise võrgustikutöö toetamine.

Lisaks Tallinnasse rajatavale keskusele kavandatakse programmi käigus ka regionaalsete vaimse tervise keskuste loomist Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonda.
 

Lastehaigla kõrvale hakkab kerkima Laste Vaimse Tervise Keskus

20.05.2013

Kolmapäeval, 22. mail kell 15 allkirjastavad sotsiaalminister Taavi Rõivas ja Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts laste vaimse tervise keskuse rajamise lepingu.

 

Kauaoodatud vaimse tervise keskuse rajamist Tallinna Lastehaigla juurde rahastatakse Norra finantsmehhanismidest. Keskuse loomine annab olulise panuse lastepsühhiaatria arengusse Eestis: hakatakse osutama ambulatoorseid ja statsionaarseid psühhiaatrilisi teenuseid eri vanuses lastele ja noorukitele. Üheks keskuse ülesandeks on ka lastega töötavate spetsialistide (lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad jt) koolitamine ja nendevahelise võrgustikutöö toetamine.

Norra programmi raames eraldatakse keskuse ehitamiseks 4 900 000 eurot.

Tähtsast sündmusest võtavad osa ka Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad ja Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees dr Merike Martinson.

Lisainfot Norra finantsmehhanismi tegevustest leiate, vajutades siia

 

 


 

 

Norra rahastajad tutvusid psühhiaatriakliinikuga

08.05.2013


8. mail tegid lastehaiglasse visiidi Norra välisministeeriumi ja suursaatkonna esindajad ning Eesti rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ametnikud.

"Külaskäigu eesmärk oli tutvuda projektiga, millele Norra toetuste raames raha on eraldatud," ütles Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts, "tähendusrikas on, et delegatsioon nägi oma silmaga tänasest lintidega märgistatud ala, mille kohale planeeritav Laste Vaimse Tervise Keskus kerkima hakkab."

Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja dr Anne Kleinberg andis külalistele ülevaate psühhiaatriakliiniku tänasest seisust ja plaanidest, samuti tehti tutvusvisiit praegustesse psühhiaatriaosakonna ning väikelaste psühhiaatriateenistuse päevastatsionaari ruumidesse. 

Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitus algab loodetavasti sügisel.

Pildil (vasakult): lastehaigla haldusjuht Peeter Insakov, juhatuse esimees Katrin Luts, sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normet,
Finantsmehhanisimide Kantselei asedirektor Kurt Haugen, lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg,
Norra välisministeeriumi Euroopa ja kaubanduspoliitika osakonna asepeadirektor Anders Erdal,
Norra välisministeeriumi Kesk-Euroopa ja EMP finantsmehhanismide büroo nõunik ja Finantsmehhanismide Kantselei nõunik Falk Lange (seljaga).
Veel kuulusid delegatsiooni Norra suursaadik Eestis Lise Kleven Grevstad ning Norra saatkonna nõunik Piret Marvet.