Uudised!

Tallinn-Helsingi regatil purjetati anestesioloogia-intensiiraviosakonna aparatuuri ostu heaks

22.08.2014


 

16. augustil, Tallinn-Helsingi regati pidulikul lõputseremoonial, ulatas võistluse peakorraldaja Matti Vuolanen Pirita jahisadamas Tallinna Lastehaiglale tsheki purjetajate osalustasust kogutud toeka summa, 9900 euroga.


„Selleaastane võistlus oli järjekorras kahekümne teine, täpselt sama kaua on regati korraldajad ka Tallinna Lastehaiglat toetanud. Tõsi, esimesed kaks-kolm aastat läks raha jagamisele Helsingi Ülikooli Lastekliinikuga, seejärel jäädi toetama ainult meid,“ ütleb Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts.
Katrin Lutsu sõnul kulutab haigla purjetajate selle-aastase panuse aparatuuri ostuks anestesioloogia-intensiivraviosakonda, mis praegu on läbimas uuenduskuuri.
Ühtekokku osales võistlusel 35 firmale ning 142 eraisikutele kuuluvat jahti. Eestist oli pärit viis võistkonda.
 

Tallinna Lastehaigla psühhiaatriaosakonna patsientidel on 1. septembril kooliaktus

19.08.2014

Esimest korda lastehaigla ajaloos tähistavad koolialguse päeva ka suletud psühhiaatriaosakonnas ravil viibivad riskikäitumisega lapsed ja noorukid.
1. septembril kell 12.00 kohtuvad nad oma kahe külalisõpetajaga Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolist, kes hakkavad  andma tunde tööpäevadel kella kümnest hommikul üheni päeval.


„Õppetöö algus psühhiaatriakliinikus tähendab kõigi reeglite järgi toimiva psühhiaatrilise ravikeskuse üht algusetappi. Lapsed, kelle suurimaks mureks on tihti just õppetööst välja langemine, saavad hakata parandama üht väga olulist osa oma elust,“ ütleb Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg.

Tavaliselt on psühhiaatriaosakonnas korraga ravil kuus kooliealist last. Õppimisele on osakonna päevaplaanis varemgi aega pühendatud, aga seni pole seda tehtud eriväljaõppe saanud pedagoogide käe all.

Koolitööle on pandud rõhku ka järgmise aasta sügiseks valmivas Laste Vaimse Tervise Keskuses. Uues hoones on koht kahele klassiruumile, millest üks on mõeldud noorematele, teine vanematele õpilastele.

Pätsi vabaõhukooli asutas Eesti Punase Risti Peavalitsus riigivanem Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal. Praegu Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool on mõeldud tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele.
 

Nurgakivi Laste Vaimse Tervise Keskusele

08.08.2014
7. augustil sai nurgakivi Tallinna Lastehaigla juurde rajatav ja järgmiseks sügiseks valmiv Laste Vaimse Tervise Keskus.

Nurgakivisilindrile valasid mörti Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts, Norra suursaadik Eestis pr Lise Kleven Grevstad, tervise- ning tööminister Urmas Kruuse,Tallinna abilinnapea ja haiglanõukogu esimees Merike Martinson, psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg, ahitektuuribüroo Pluss juhataja Indrek Suigusaar ja Astlanda Ehituse OÜ juhatuse liige Kaupo Kolsar.
 

Silindrisse talletati 7. augusti Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht; hulk haigla infolehti läbi aegade, kus tulevasest keskusest juttu; laste joonistatud pildid soovidega; kolm komplekti euromünte, stressipall, ministri ning suursaadiku visiitkaardid.

Rohkem pilte vt siit
Vt ka TV3, ERR, Med24  ja TallinnaTV uudiseid.

Laste Vaimse Tervise Keskus saab nurgakivi

04.08.2014

7. augustil kell 14.00 pannakse lastehaigla sisehoovil paika Laste Vaimse Tervise Keskuse nurgakivi.

Oma abikäe ulatavad selleks Norra Suursaadik Eestis pr Lise Kleven Grevstad,  tervise- ning tööminister Urmas Kruuse ning Tallinna abilinnapea Merike Martinson.

„Heameel on näha, et kaua planeeritud Laste Vaimse Tervise Keskuse valmimine on juba käega katsutavas kauguses,“ on Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts rahul.

Laste Vaimse Tervise Keskuse kahekordne hoone kerkib plaanide kohaselt 2015. aasta sügiseks.  Selle valmimine annab paremad võimalused laste ja noorukite vaimse tervise probleemide diagnoosimiseks ning raviks.

"Uus keskus võimaldab suurendada turvaliste kohtade arvu, kus oma muredele tänapäevastes tingimustes parimaid lahendusi otsida," lisas lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja ja laste vaimse tervise keskuste kontseptsiooni üks looja Anne Kleinberg.

Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti eesmärk on lisaks uue hoone ehitusele ka koostöö sotsiaalhoolekande- ja haridussüsteemiga, et arendada senisest paremini välja patsiendi vajadustest lähtuv integreeritud teenuste süsteem. See loob eeldused, et lapse ravi või rehabilitatsioon oleks järjepidev ja süsteemne ning abi vajavaid lapsi märgataks varem.

Lisaks on projekti fookuses personali koolitamine, laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi arendamisele kaasa aitamine, teadus- ja arendustöö ning tihedama koostöö loomine teiste regionaalsete vaimse tervise keskustega. Projekti sisutegevustega alustati juba 2013. aasta kevadel, kui allkirjastati projektileping.
 

Uue maja esimesel korrusel toimub ambulatoorne vastuvõtt ja teisel korrusel hakkavad tegutsema väikelaste -, söömishäirete - ning käitumis-ja sõltuvushäiretega noorukite osakonnad.

Laste Vaimse Tervise Keskuse projekteerija on Indrek Suigusaar arhitektuuribüroost Pluss. Hoonehitustöid teostab Astlanda Ehitus OÜ koos Irest Stroi OOO-ga ja ehitustöödega alustati juuni alguses. 

Hoone ehituse maksumuseks kujuneb prognooside kohaselt 4,5 miljonit eurot, millest Norra toetus katab 2,8 miljonit eurot. Norra Kuningriigi toetuse kogumaht Laste Vaimse Tervise Keskuse loomise projektile on 4,17 miljonit eurot.