Uudised!

Tallinna Lastehaiglas tunnustatati 15. aastat parimat arsti, noorarsti, õde ja noorõde

22.12.2017

22. detsembri traditsioonilisel jõuluhommikul kuulutatati välja aasta parima arsti, noore arsti, õe ja noore õe laureaadid. Parim arst on vastsündinute ja imikute osakonna arst dr Haide Põder, parim noorarst onkohematoloog Kristi Lepik, parim õde Katrin Hõimoja onkohematoloogiaosakonnast ja parim noorõde Kadi Kokla intensiivraviosakonnast.

Kui aktus näeb välja nii, et kõigepealt loetakse ette iseloomustus ja alles seejärel tehakse teatavaks laureaadi nimi, siis toome samas järjekorras laureaatide tutvustuse (iseloomustused esitatud muutumatul kujul) ka Teieni.

PARIM NOORÕDE
tuli lastehaiglasse tööle abiõena juba enne kooli lõppu ja paistis silma kiire taibu ning õppimisvõimega ja äärmiselt rahuliku meelega. Ta on omandanud kõik oskused kiirelt ja lenneldes ning on indu täis oma teadmisi edasi arendama. Sellepärast läks ta ka õppima edasi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli spetsialistiõppesse, saamaks anesteesia- ja intensiivravi spetsialistiks, mille ta tänaseks päevaks on ka edukalt lõpetanud.
Ta on sõitnud ka lastehaigla reanimobiili brigaadis juba pea kolm aastat. Nüüd õpetab ka juba uusi noori õdesid ja praktikante, kes kõik kiidavad teda mentorina taevani – ta seletab kõik üksipulgi lahti ja suudab säilitada rahulikku meelt ka kõige raskemates situatsioonides – intensiivraviõde Kadi Kokla.

PARIM NOORARST
Ta on väga hea arst- ütlevad patsiendid.
Ta on juba praegu väga küps arst ja üks emotsionaalselt intelligentsemaid kolleege meie haiglas - ütlevad kolleegid.
Meie parima noorarsti kandidaat on olnud Tallinna Lastehaiglaga seotud juba peaaegu 10 aastat. Selle aja jooksul oleme teada tundma õppinud kui väga leebet, rahulikku, tasakaalukat ja kindlat kolleegi, keda võib usaldada ja kellele saab alati kindel olla.
Oma empaatilisuse, mõistmise ja soojusega on ta patsientide ja õdede kindel lemmik. Töötades erialal, kus lapsevanemad on äärmiselt tundlikud ja haavatavad, oskab ta koheselt leida õiged sõnad ühise keele leidmiseks nii patsientide ja nende vanematega kui personaliga. Ta oskab heaga taltsutada ka kõige tõrksamaid tüüpe, suunates neid vaikselt ja visalt õigele rajale.
Ta valdab pediaatria erinevaid tahke, tehes oma tööd ühtviisi hästi nii südamelähedasel kui – kaugemal erialal. Ta oskab näha asju laiemas ja pikemas perspektiivis, teab, mida tahab ja teeb tööd selle saavutamiseks ning enese arendamiseks, olles kannatlik oma soovide elluviimisel. Ta õpib väga kiiresti, omab head analüüsivõimet ja oskab süveneda, samas püüdes leida edasiviivaid lahendusi, mitte takerdudes pisiasjadesse.
Oskus selekteerida olulist ebaolulisest ja prioriteete paika panna teeb temast väga hea ajaplaneerija, mitme lapse emana aitab see balansseerida töö ja pere vahel.
Ta on paindlik ja positiivne meeskonna liige, kes ei suru peale oma mina, arvestab ja võtab kuulda teiste nõu, samas kaotamata oma arvamust. Kuna ta ei trügi esile, võib tema panust esmapilgul kergesti alahinnata- näiteks paljud ei pruugi teada, et ta on oma eriala Põhjamaade ühenduse aktiivne liige. Ta on täpne ja usaldusväärne kolleeg, kes suudab võtta ja taluda vastutust. Ta võtab vastu uued väljakutsed ja ja oskab hästi lahendada ka ootamatuid olukordi ( näiteks võttes oma lahkel ja väärikal moel nagu möödaminnes vastu sünnituse lastehaiglas).
Parim noorarst on onkohematoloog Kristi Lepik.

PARIM ÕDE
on lastehaiglas juba väga staažikas ja töötanud onkoloogia osakonnas selle algusest, alates 1992. aastast.
Ta on osakonna põhivara, keda iseloomustada ainult kõige soojemata sõnadega!
Samuti on ta väga suure empaatiavõimega, leides toetava sõna igale patsiendile ja lapsevanemale. Eriti „populaarne“ on ta aga väikeste hemofiilia-haigete patsientide seas, kuna laiab alati üles ka kõige niruma soone rohu manustamiseks!
Tema rõõmus meel, nakkav naer, tasakaalukus ja huumorimeel teevad ta armsaks ka meie väikese kollektiivi seas.
Töökaaslaste suureks rõõmuks on see õde osav ka nii näputöös kui küpsetamises – osakonna 25. juubeliaastal omistatakse parima õe tiitel onkohematoloogiaosakonna õele Katrin Hõimojale.

PARIM ARST
Meie nominenti iseloomustab:
- Äärmine nooruslikkus ja hea füüsiline vorm, mille üle me ikka ja jälle imestame; uisutamine jääga kattunud merel ning rulluiskudega sõit on tema meelisspordialad, lisaks jalgpallile, korvpallile ja paljule muule;
- Eelneva põhjal peaksime teda esitama parima noorarsti nominendiks, kuid vanust on tal üle 40 aasta;
- Teada on, et haigused ei ole sageli piiritletud kindla elundsüsteemi patoloogiaga ja just siin on iseäranis tähtis meie nominendi tugev pediaatriline taust, teadmised ja kogemused; vaatamata oma kitsale erialale näeb ta alati last kui tervikut; residendid on tema juhendamisele andnud suurepärase tagasiside ja kuigi on ta meile lubanud töötada veel vähemalt 20 aastat, koolitab ta rõõmuga välja järgnevat „kandadele astuvat“ põlvkonda;
- Meie nominenti iseloomustab äärmine korrektsus ja pühendumus; tööle tulles jätab ta kodused mured haiglaukse taha ja keskendub 200%-liselt tööle; tõenäoliselt ei ole ta kunagi lahkunud töölt enne, kui on teinud sissekanded kõikidesse haiguslugudesse;
- Talle ei meeldi ennast eksponeerida, jäädes tagasihoidlikuks ja heas mõttes „märkamatuks“ oma töös; paljudest tema tegemistest, suulistest ja stendiettekannetest nii Eesti kui rahvusvahelistel erialalistel kongressidel ja üritustel kolleegid ei ole midagi kuulnud; uuel aastal on ees ootamas ettekanne noorte lastearstide konverentsil;
- Ta ei väsi olemast uudishimulik ning igal aastal on ta leidnud võimaluse osa võtta ühest või kahest välistäiendusest; viimase 5 aasta jooksul on ta olnud autoriks artiklile eelretsenseeritud rahvusvahelises teadusajakirjas, kaheksale stendiettekandele väliskonverentsidel ja viiele stendiettekandele Eesti kongressidel/konventsidel; kui paljud kolleegid meie seast suudavad nende näitajatega võistelda?
- Lisaks eelnevale on tal ilmunud mitmed artiklid lapsevanematele suunatud käsiraamatutes ja ajakirjades ning ta on esinenud lektorina apteekritele, kiirabibrigaadidele, perearstidele, politseile, lastekaitsetöötajatele;
- Ta on Eesti Vabariigi Õiguskantsleri ekspert hindamaks emadega naistevanglas viibivate laste tervist ja heaolu;
- Ta on eetiline oma käitumises, mistõttu kolleegid pidasid teda vääriliseks kandidaadiks Tallinna Lastehaigla eetikakomiteesse;
- Meie nominenti iseloomustab südant soojendav perekesksus, ta on emaks kolmele pojale ja vanaemaks kolmele lapselapsele; ta valmistab igahommikuselt putru oma emale ja tädile ning hoolitseb süstemaatiliselt nende liikumisharjumiste eest;
Meie nominent ei suuda elada ilma koerteta ja lastearsti töö lõppedes ootab teda suurepärane veterinaari karjäär!
Nooruse ja eakuse piir on ähmane ja individuaalne, vaatamata nooruslikkusele on ta tänasel päeval kõige kauem töötanud lastearstiks Tallinna Lastehaiglas.
Ja peamisena – dr Haide Põder on vaieldamatult parim beebide neuroloog Eestis ning meie osakonnas vastutab päevaravi toimimise eest!

Komisjoni poolt välja valitud laureaadid said lisaks kolleegide tunnustusele rahalise preemia eraisik Tiit Kõuhkna preemiafondist.
Laureaadid valis välja komisjon koosseisus haigla teadus- ja koolitusjuht, õendusjuht, juhatuse, nõukogu ning toetusfondi esimehed.
Erakordne oli sündmus ka selle poolest, et tänavu anti preemiat välja 15. aastat. Täpselt sama palju on vanust preemiafondil, mille mõtte algataja ja jätkuv rahastaja Tiit Kõuhkna on olnud, rõhutades, et haigla peamine vara on inimesed: arstid ja õed.
Oma tänases kõnes haiglatöötajatele ütles Kõuhkna, et headus ei seisne üksipäinis annetamises, vaid on midagi hoopis enamat: see on hoolimine ja appiminek igapäevastes pisiasjades.
 
Sündmuse lõpetas kontsert, kus esinesid viiuldaja Mari-Liis Uibo, tšellist Aare Tammesalu, sopran Anu-Mari Uuspõld ja organist Andres Uibo.
Töötajaid ootas ka eksklusiivne lookas jõululaud, mis oli kaetud vanade eesti traditsioonide ja vabariigi sajanda sünnipäeva vaimus.