Uudised

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee sai 20aastaseks

21.03.2017

21. märtsil toimus Tallinna Lastehaigla eetikakomitee 20. sünnipäevale pühendatud pidulik koosolek.

Eetikakomitee, endokrinoloogiateenistuse ning Eesti Lastearstide Seltsi juhataja Ülle Einberg tegi ülevaate taimetoitluse mõjust kasvavale organismile ning algatas taimetoidu-teemalise juhtumiarutelu, kuhu olid kaasatud käsitletava taimetoitlastest mitmelapselise perekonna perearst ning kohalik lastekaitsetöötaja.

Millised on üldse sellise perekonna mõjutamise vahendid arstide ja kogukonna käes, kui vanemad ei taha veganluse vastuargumentidest kuuldagi?

Sõna võtsid ka jurist Andres Aru õiguskantsleri kantseleist ning eetikakomitee asutajaliige dr Adik Levin.

Tänati inimesi lastehaiglast ja väljaspoolt, kes 20 aasta jooksul eetikakomitee töösse on panustanud: emeriitlastearsti Adik Levinit, abilinnapea Merike Martinsoni, psühholoog Anu Viroveret, perearst Margit Venesaart, lastehaigla juhatuse esimeest dr Katrin Lutsu. 

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee asutati 1997. aastal eriti keeruliste haigusjuhtude lahendamiseks erinevate erialade ja eluvaldkondade esindajate ringis, nagu arstid, õed, psühholoogid, vaimulikud, juristid, lapsevanemate esindajad, filosoofid.

Avati uued apteegiruumid

02.03.2017

2. märtsil oli lahtiste uste päev Tallinna Lastehaigla apteegi uutes ruumides.
Apteek kolis haigla peahoone I korruselt vastsündinute ja imikute osakonna majja, saades juurde avarust ning pinda ravimite ja tarvikute ladustamiseks.

Lastehaigla apteek ise on töötanud juba haigla avamisest 1980.

Lahtiste uste päeval viibinud esimene haiglajuht Jadviga Kreek meenutas, kuidas ta mõnda aega hiljem võttis tööle pidevate ettekirjututste ning kontrollkäikudega haiglale kõige rohkem peavalu valmistanud noore ametniku kunagisest apteekidevalitsusest, Ulvi Männiku, kelle jaoks on teenistustuse moderniseerimisest ja täiustamisest haiglas saanud tänaseks elutöö.

Ka apteegi senistes ruumides käib remont: need on mõeldud vastuvõtuosakonna ehk laste-EMO laiendamiseks. Esialgsete plaanide kohaselt ehitatakse sinna kaasaegne jälgimisruum hospitaliseeritud lastele.