Uudised!

Rahvusvaheline ortopeediline operatsioon

29.10.2018

15.-17. oktoobrini opereeriti Tallinna Lastehaiglas kahte Eesti ja kahte Läti last.Maratonlõikusi juhtis Berliini Charité Kliiniku laste- ja neuroortpeedia osakonna juhataja PD Dr Med Julia Funk, assisteeris dr Jana Kritt Tallinna Lastehaiglast ning osalesid kaks Läti lastekirurgidest kolleegi dr Uldis Bergmanis ja dr Girts Salminš Riia Stradinši Ülikooli Kliinikust. 

“Tegemist oli puusaliigese patoloogia rekonstruktiivsete operatsioonidega, mis on näidustatud puusaliigese kaasasündinud luksatsiooni ning omandatud neuroortopeediliste patoloogiate puhul. Käsitleda olid kaks väikelast kaasasündinud puusaliigese arengulise nihestusega, kus liigese kinnine repositsioon ei olnud enam võimalik, üks kaasasündinud seljaajusongaga ortooside abil kõndiv laps ja tserebraalparalüüsiga noor neiu,” ütleb ortopeed dr Jana Kritt.
PD Dr Med Julia Funkile ei olnud see sugugi esimene töövisiit Tallinna Lastehaiglasse, vaid nüüdseks viies – esimese töölähetuse siia tegi saksa kirurg dr Kriti kutsel juba 2015. aasta mais.
Pea kõigil kordadel on Julia Funk pidanud lastehaigla arstidele, füsioterapeutidele ja teistele huvilistele ka loenguid. Nende aastate jooksul käsitletud  teemadeks on olnud puusaliigese düsplaasia ning skriining, selektiivne dorsaalne risotoomia ja kirurgilised ortopeedilised meetodid ja võimalused tserebraalparalüüsi puhul.
2018. aasta sooja oktoobri keskel õnnestusid hästi kõik lastehaiglas teostatud neli operatsiooni, arstid jäid tulemusega rahule ning Eesti-Saksa koostöö jätkub kindlasti, usub dr Jana Kritt.
 

Tallinna Lastehaigla sügiskonverents

23.10.2018


 

Avaldame kaastunnet gaasiõnnetuse tõttu surnud kolme lapse vanematele ja edastame palve austada nende privaatsust

17.10.2018

Tallinna Lastehaigla teatab kurbusega, et kolmas gaasiõnnetuses osalenud laps suri 17. oktoobril haiglas kell 11.00.

Tunneme lapsevanematele sügavalt kaasa kõigi kolme lapse surma puhul.

Samuti edastame vanemate palve võimaldada neile leinamiseks privaatsust ja rahu sellel raskel ajal.

 

Lastearstide seltsi hinnangul ei arutata pediaatrilise eriarstiabi tulevikku Tallinnas läbipaistvalt

16.10.2018

Eesti Lastearstide Seltsile teeb muret, et pediaatrilise eriarstiabi tuleviku arutelu Tallinnas – ehk Põhja- ja Lääne-Eestis – ei toimu läbipaistvalt ning vastupidiselt senisele pediaatrilise meditsiiniabi koondamisele plaanitakse järgnevateks aastakümneteks killustatuse püsimist või isegi süvenemist seoses plaanitava Tallinna haiglaga, kirjutab Eesti Arst.

"Tallinna haigla rajamise visioon loob kindlasti uue kvaliteedi arstiabi osutamisel, kuid laste kolmanda tasandi eriarstliku abi osas plaanitav ei ole kooskõlas tõenduspõhise tervishoiukorraldusega ning laste järjepideva ravi kvaliteedi parandamise osas on kaheldav," teatas seltsi president Ülle Einberg. Lastearstide seltsile teeb muret, et pediaatrilise eriarstiabi organisatoorse korralduse tuleviku arutelu Tallinnas – ehk Põhja- ja Lääne-Eestis – ei toimu transparentselt.

"Eesti Lastearstide Selts ja eriala spetsialistid saavad informatsiooni vaid ajakirjandusest, et Tallinna haiglasse koondatakse vastsündinute abi ning seejuures plaanitakse lastehaigla teenistuste osalist üleviimist," ütles Einberg. Tema sõnul on toimunud on üksikud koosolekud Tallinna tasemel sünnitus- ja vastsündinute abi aspektist, kus enamus spetsilistidest pidas vajalikuks sünnitusabi ja kogu pediaatrilise abi – sealhulgas kirurgiliste erialade – koondamist ehituslikult tagamaks ravi järjepidevust ja optimaalset koostööd sünnituseelse ja -järgse ning kõikide laste eriarstiabi teenuste vahel.

"Ometi toimivad vastupidised protsessid. Arusaamatuks jääb, miks plaanitakse mittetõenduspõhiseid muutusi lasteabi seisukohalt ja kelle huve antud muudatused kajastavad. Pediaatrilise teenuse ja väljaõppe killustamine Tallinnas toob kaasa muudatused laste tervishoius Põhja- ja Lääne-Eesti  piirkonnas tervikuna. Konkurents ei ole meditsiinisüsteemis mitte alati ja igal pool edasiviivaks jõuks," lisas ta.

Selts ootab sotsiaalministeeriumilt, Tallinna linnavalitsuselt ja haigekassalt avatud diskussiooni kolmanda tasandi pediaatrilise tervishoiuteenuse nägemusest lähitulevikus haiglavõrgu arengukava valguses ja soovib ning peab vajalikuks erialaseltsina osaleda plaanitavate arengusuundade väljatöötamisel.

Andres Lukanenok: väikelapsel on vaja turvalist kodukeskkonda

05.10.2018

Möödunud aastal vajas vigastuste tõttu arstiabi 36 100 last. Kus ja miks meie lapsed viga saavad, selgitas Tallinna lastehaigla traumatoloogia-ortopeediaosakonna vanemarst Andres Lukanenok.

"Vigastused juhtuvad keskkonnas, kus lapsed viibivad," ütles Andres Lukanenok. "Väikelaste traumad juhtuvad valdavalt kodus. Lapse kasvades lisanduvad lasteia-, kooli- ja õuetraumad. Vanematel lastel, st üle kümneaastastel on trauma põhjusena esikohal sporditraumad - nii treeningutel-võistlustel kui ka kooli kehalise kasvatuse tunnis saadud vigastused."
Vigastatud laste hulgas oli möödunud aastal ka 1100 alla aasta vanust imikut. Arsti sõnul on selles vanuses laste traumade kõige sagedasem põhjus kukkumine voodist. Kuid palju on ka kukkumisi turvahällist, toitmistoolist, samuti põletusi, näiteks kui laps tõmbab endale peale kuuma vedelikku või toitu. Laps võib saada kergesti põletusi näiteks kuumast tee- või kohvitassist.
Mida soovitada vanematele? Mis kaitseks nii väikseid lapsi õnnetuste eest? "Turvaline kodukeskkond, " rõhutab Andres Lukanenok. "Kui laps ei ole just oma võrevoodis, peaks ta kogu aeg olema nii-öelda pilgu all."
Kui aasta varasemaga võrreldes vajas vigastuste tõttu ravi 1800 täiskasvanut vähem, siis traumasid, mürgistusi, põletusi jm vigastusi saanud laste arv hoopis kasvas 300 võrra Tervise Arengu Instituudi andmetel.

Ka mürgistused juhtuvad kodus
Hiljuti teatas terviseamet, et mürgistusteabekeskus hakkab korraldama tulevastele vanematele seminare mürgistusõnnetuste vältimisest.
Mürgistusteabekeskuse juhataja Mare Oderi sõnul moodustavad ligi pooled mürgistusteabekeskuse infoliini 16 662 kõnedest kuni 3-aastaste lastega juhtunud õnnetused. „Seetõttu oleme võtnud oma südameasjaks selgitada emadele-isadele juba enne laste sündi suuremaid ja väiksemaid ohte,“ ütles Mare Oder, kelle sõnade kohaselt leiab enamik mürgistusjuhte aset kodus. „Ütlus, et minu kodu on minu kindlus, ei näi kehtivat mürgistusõnnetuste osas.“
Mürgitusõnnetuste vältimise seminaridel õpetatakse nii esmaabivõtteid kui tuuakse elulisi näiteid väikelastega juhtunud õnnetustest. 

Artikkel ilmus Õhtulehes, vt tervist24.ohtuleht.ee/900376/traumatoloog-laste-vigastustest-imikud-kukuvad-voodist-ja-turvahallist-poletavad-end-kuuma-vedelikuga

TAI: iga kolmas laps sünnib Eestis haigena. Kas tõesti ja miks?

04.10.2018

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja dr Liis Toome kommenteeris Tervise Arengu Instituudi ehmatavat statistikat vastsündinute halva tervise kohta Kuku raadio 27. septembri hommikuprogrammis.

Intervjuu järelkuulatav siit