Uudised

Jaapani kolleegid külastasid vastsündinute ja imikute osakonda

23.01.2020

 17. jaanuaril uurisid tõusva päikese maa arstid, kas ja kuidas oleks ka Jaapanis võimalik alustada perekeskset enneaegsete ja vastsündinute ravi.

Külalisteks olid neonatoloogid Arata Oda ja Ryo Itoshima Nagano lastehaiglast, neonatoloog Hidehiko Nakanishi Kitasato ülikoolihaiglast ning juhataja Takehiro Kamei Nomura uuringuinstituudist. Kolm delegatsiooni liiget, lastenefroloog Haruki Tsorumi, asedirektor Yuriko Ohno ning teaduse edendamise osakonna asetegevdirektor Hiroya Hirose esindasid Jaapani AMEDi (Japan Agency for Medical Research and Development), mis tutvustab end organisatsioonina, mille ülesandeks on ellu viia innovaatilisi lahendusi meditsiinis ja tervishoius. Käesolevaks eesmärgiks on AMED nimetanud perekeskse vastsündinute ravi alustamist Jaapanis.
Kuidas külalised just lastehaiglasse sattusid ning millised on nende muljed, räägib vastsündinute ja imikute osakonna juhataja dr Liis Toome: “Tallinna Lastehaigla on teinud pikaajalist koostööd Uppsala ja Turu ülikooli haiglatega ning tegutsenud ühtlasi SCENE´i (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) rahvusvahelises uurimisgrupis. Grupi esimesed kliinilised uuringud viidi läbi kuues riigis (Soome, Rootsi, Norra, Eesti, Hispaania, Itaalia), kuid tänaseks on need laienenud üle maailma ning seetõttu on uuringus osalejatel sidemed erinevate maade neonatoloogidega.
Paljude väliskülaliste, kelle huviks on tutvuda perekeskse raviga, visiidid on seetõttu suunatud Eestisse, Soomesse ja Rootsi. Nt 2019. aasta kevadel külastas Turu, Uppsala ja meie haiglat samal eesmärgil Kanada professor Karen O´Brien ning ka Jaapani delegatsioon käis Turu Ülikooli ja Pori haiglates.
Jaapani kolleegid tunnistasid, et nende koduhaiglates, kus pakutakse nii kõrgema astme neonataalset intensiivravi kui ka järelravi, on lapsed ravil ilma vanemateta ja reeglina on emale pakkuda vaid tool lapse kuvöösi või voodi kõrval, võimalust haiglas ööpäevaringselt viibida ei ole.
Jaapanlased möönsid, et nähtud avatud koostöö lapsevanematega on ainulaadne ning vanematele loodud tingimused Tallinna Lastehaiglas on nende kodumaal pakutavaga võrreldes väga head. Samas nentisid nad, et perekeskse ravi jõustumine ja tavapäraseks muutumine Jaapanis võtab ilmselt aastaid.”
Külalisi oli tervitama tulnud haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts, kes rääkis laste ravist ning lastehaiglas esindatud erialadest üldiselt. Põhjalikuma ülevaate neonatoloogiast Eestis ning statistilistest näitajatest tegi dr Liis Toome.