Uudised!

Lastepsühhiaatrid keskendusid aastapäevakonverentsil suitsidaalsete patsientide abistamisele

27.08.2021

6-aastaseks saav Laste Vaimse Tervise Keskus korraldas oma sünnipäeval, 27. augustil sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ning lastekaitsetöötajatega aastapäevakonverentsi teemal: „Võrgustikutöö suitsidaalse nooruki ravis“.

Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinbergi sõnul on olukord, kus abi vajavate noorte hulk pole aastatega vähenenud, vaid covidi-pedioodil hüppeliselt kasvanud, pannud abistajad ühiselt mõtlema, kuidas piiratud võimaluste juures siiski lahendusi leida ning suitsidaalset noorukit tema paranemise teekonnal aidata.

Aastapäevakonverentsil tegi suitsidaalsetest juhtumitest kokkuvõtte lastepsühhiaater Ere Vasli ning oma kogemuslugu jagab Eesti noorte vaimse tervise liikumise eestvedaja Hedvig Madisson. Vaadati videoloengut suitsidaalsuse hindamise ja sekkumise põhimõtetest dr Kurt Michaeli esituses. Lastekaitse rollist suitsidaalse nooruki võrgustikutöös tegi ülevaate Kati Valma, ohvriabi väljareageerimismeeskonna tööst suitsidaalse noorukite võrgustikus rääkis SKA psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Anton ning suitsiidiohu skriinimisel koolides peatus kliiniline psühholoog (SKA) Kaia Kastepõld-Tõrs.