Uudised!

17. september - üleilmne patsiendiohutuse päev

16.09.2021
Esimese ülemaailmse patsiendiohutuse päeva pidas 2019. aastal 72. Maailma Terviseassamblee, võttes vastu resolutsiooni WHA72.6 – „Ülemaailmne tegevus patsiendi ohutuse nimel”.

Päev on kindlalt rajatud meditsiini aluspõhimõttele – kõigepealt ärge tehke kahju. Üleilmne patsiendiohutuse päev põhineb mitmetel edukatel iga-aastastel samateemalistel tippkohtumistel (London 2016, Bonn 2017), parandamaks arusaama patsientide ohutusest, kaasamaks avalikkust tervishoiuohutusse ning vähendamaks välditavat kahju tervishoius.

Igal aastal valitakse teema, mis on ülioluline patsientide turvalisuse ja lõpuks universaalse tervisekatte saavutamise seisukohalt.
 
Ülemaailmse patsiendiohutuspäeva 2021 teema on „Ema ja vastsündinu ohutu hooldus”, sest naiste ja vastsündinute riskid ja kahjustused on sünnitusabi saamisel märkimisväärsed. Hoolimata edusammudest emade ja vastsündinute suremuse vähendamisel, pole SDG 3 eesmärgid veel kaugeltki saavutatud. Probleemi on süvendanud COVID-19 pandeemia, mis on põhjustanud hädavajalike tervishoiuteenuste tarneahelate katkestuse, naiste võimetuse abi saada ja kvalifitseeritud tervishoiutöötajate puuduse.

Juba enne pandeemiat suri iga päev ligikaudu 810 naist ja 6700 vastsündinut peamiselt sünnituse ajal. Igal aastal sündis surnult 2 miljonit last, rohkem kui 40% neist sünnituse ajal.

Enamikku surmadest ja surnultsündidest on võimalik vältida, kui oskuslikud tervishoiutöötajad pakuvad toetavas keskkonnas ohutut kvaliteetset abi.
Kuna sünnitusabi mõjutavad ka soolise võrdõiguslikkuse ja vägivalla küsimused, võivad naiste kogemused sünnituse ajal anda neile jõudu või tekitada kahju ja emotsionaalseid traumasid.
 
Seetõttu kiirustab tänavune kampaanialoosung – „Tegutsege turvalise ja lugupidava sünnituse nimel praegu!” –  sidusrühmi ohutu ja lugupidava sünnituse tagamiseks vajalikke meetmeid kasutusele võtma, saavutamaks kõigi naiste ja vastsündinute üldine tervisekate ning lõpuks emade ja vastsündinute SDG 3 eesmärgid:
1.     Suurendada ülemaailmset teadlikkust emade ja vastsündinute ohutuse küsimustes, eriti sünnituse ajal.
2.     Kaasata sidusrühmi ja võtta vastu tõhusad ja uuenduslikud strateegiad emade ja vastsündinute turvalisuse parandamiseks.