Kasulikku

Aitäh Sulle, lapsevanem, kes Sa COVID-kriisis oma last aitasid!

03.06.2021

Viimane aasta on pööranud elu lastevanemate jaoks pea peale. Kriisist tingituna on tulnud silmitsi seista väljakutsetega väga mitmel rindel. Lastevanematest on saanud täiskohaga õpetajad, treenerid, vaba aja planeerijad...

... nõustajad ja selle kõige juures on nad veel täitnud endi igapäeva töökohustusi.

Sotsiaalministeerium on algatanud toetuskampaania, millega kutsutakse avalikult tänama ja tunnustama erakordse aasta läbi teinud lapsevanemaid. Kas tunned mõnda lapsevanemat, kes vääriks sel aastal erilist tunnustust?
Kampaaniaveebis www.aitahsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimesid, kellele soovitakse tänu avaldada. Kõik tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis.
Samal ajal juhime tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele. Mõistame, et see kõik on lastevanemaid suuresti kurnanud. Teadmatus, kaua kriisiolukord veel kestab, tekitab ärevust ja mõningal juhul ka depressiooni. See aga mõjutab otseselt nii laste kui ka lastevanemate heaolu ning toimetulekut koduses keskkonnas. Ükski lapsevanem ei peaks oma murega olema üksi. Julgustame siinkohal kõiki vanemaid küsima abi selleks mõeldud kanalites - www.lasteabi.ee ja www.tarkvanem.ee