ajalugu

LASTETERVISHOIUASUTUSTE ARENG TALLINNAS

 • Esimese lastenõuandla Tallinnas aadressil Liivalaia tn 6 avas Ameerika Punane Rist 1921. aastal.
 • 1940. a 1. novembril avati esimene lastehaigla (30 voodikohta) Tallinna I Sünnitusmaja juures Sakala tn 32.
  Aasta pärast koliti lastehaigla Pärnu mnt 67, kus oli juba 75 voodikohta.
 • Märtsipommitamisel 1944 sai lastehaigla kannatada ning viidi ajutiselt Saue valla ühte koolimajja. Septembris 1944 jätkati 50 kohaga tööd Diakoonia Haiglas Pärnu mnt 102.
 • 1946 viidi I Lastehaigla, Tallinna Linna Lastehaigla, üle aadressile Narva mnt 2 (145 voodikohta).
 • 1950 avati Lastehaigla 50-kohaline tuberkuloosiosakond Leineri tn 15.
 • 1960 avati II Lastehaigla (algselt Tallinna Linna Keskrajooni Lastehaigla) Ravi tn 2, kust see 1979. a koliti uude Tallinna Lastehaiglasse Tervise tn 28.
 • 1972 kolis I Lastehaigla Hiiule Laste tn 1, endise Tallinna rinnalaste ja emade kodu (Nõmme rinnalaste ja emade kodu) ruumidesse. 1992. a muudeti I Lastehaigla nimetus Tallinna Nõmme Lastehaiglaks.
 • 1973 ühendati II ja III Lastepolikliinik ühiseks Kesklinna Lastepolikliinikuks asukohaga Narva mnt 2. Kesklinna Lastepolikliinik kuulus I Lastehaigla koosseisu.
 • 1979 kolis Kesklinna Lastepolikliinik aadressile Ravi tn 2., kuni 1986. a valmis uus hoone Ravi tn 27. 1. jaanuaril 1992 eraldus Kesklinna Lastepolikliinik haiglast ja iseseisvus. 
   

 • 1979 valmis Tallinna Linna Kliinilise Lastehaigla hoone aadressil Tervise 28. Hoonesse ühinesid Tallinna II Lastehaigla, Tallinna Vabariikliku Haigla lastekirurgia osakond ning I Lastehaigla nefroloogiaosakond. Peaarst: Jadviga Kreek, ravijuht Antonina Purru.
 • 1991. aasta 20. augustil valiti haigla peaarstiks intensiivraviosakonna rajaja Merike Martinson.
 • Aastatel 1992-2005 toimus haigla renoveerimine. Esimesena sai valmis köök (1994), siis laboratoorium (1995) ja operatsiooniploki osad (1995 ja 1996). Renoveerimine hõlmas kõiki haiglaosakondi, selle käigus ehitati juurde polikliinik (1999).
 • Oktoobris 2001, Tervishoiureformi käigus, moodustati SA Tallinna Lastehaigla, mille käigus Nõmme Lastehaigla liideti lastehaiglaga.
 • Veebruaris 2002 registreeriti Sihtasutus Tallinna Lastehaigla (SA Tallinna Lastehaigla).
 • 1. märtsil 2002 liideti SA-ga ka Kesklinna Lastepolikliinik.
 • 7. oktoobril 2005 jõudis 14 aastat kestnud renoveerimine lõpule, seda päeva nimetatakse ka lastehaigla taassünnipäevaks. Kaks kolmandikku ehitusse investeeritud 140 miljonist kroonist tuli heategevuse kaudu, laenuna või haigla enda kapitalikuludest.
 • 2006. aastal saab haigla peaarstiks dr Mall-Anne Riikjärv.
 • 2013. märtsist on haigla peaarst pediaater, gastroenteroloog dr Katrin Luts.
 • 2013. aasta 22. mail allkirjastasid Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts ja sotsiaalminister Taavi Rõivas Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamise lepingu (raha selleks eraldas Norra riik), mille kohaselt uus hoone peaks olema valmis 2016. aasta kevadeks. 
 • 27. augustil 2015 avati Laste Vaimse Tervise Keskus.
 • 2018. a on hakatud rääkima lastehaigla ühinemisest konsortsiumiga Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.