Praktikale

26. jaanuaril 2012 sõlmis Tallinna Lastehaigla partnerlepingu Tartu Ülikooliga, millega kinnitatakse, et haigla on praktibaasiks arstiteaduskonna üliõpilastele ning valmis osalema ühistes teadusuuringutes.

Haiglast saab aasta jooksul õpet ca 70 residenti, kellele lisanduvad üliõpilased ja Tervishoiu Kõrgkooli tudengid.