Missioon, visioon, väärtused

Regionaalhaiglana on lastehaigla teeninduspiirkonnaks Tallinn, Harjumaa, Lääne-, Ida- ning Kesk-Eesti maakonnad ning osadel erialadel ka Lõuna-Eesti.
Lastehaigla osutab nii II kui III etapi raviteenuseid. 75% statsionaarsest ja 92% ambulatoorsest teenusest osutatakse Harju maakonna lastele.
Keskmiselt 56% haiglaravil olevatest lastest on vanuses 0–4 aastat ja 20% vanuses 5–9 aastat.
 

Missioon:

tahame olla juhtiv lastemeditsiinikeskus Eestis, mis koondab riiklikud valdkondlikud kompetentsikeskused, kaitstes ja hoides nii eesti laste tervist.

Visioon:

oleme suurim laiapõhjalist laste eriarstiabi osutav haigla Eestis. Osaledes rahvusvahelises koostöös õppe- ja teaduskeskustega tagame teadmiste ja kogemuste järjepidevuse ning osutame parimat tõenduspõhist ja laste õiguseid järgivat perekeskset arstiabi.


Väärtused

  • Professionaalsus: oleme oma igapäevases töös professionaalsed ja eetilised; anname patsiendile parimat arstiabi, austades arstikunsti parimaid traditsioone, hinnates organisatsioonisisest meeskonnatööd ning luues partnerluse lapse perega.
     
  • Hoolivus: pöörame individuaalset tähelepanu igale patsiendile ja hoolime nende peredest, väärtustame oma töötajaid ning pakume neile erialaseid arenguvõimalusi. 
     
  • Avatus: oleme avatud ja ausad suhtlemisel kolleegide ja patsientide peredega ning ühiskonnaga; meie otsustusprotsessid on läbipaistvad kõikidele osapooltele, tagamaks tipptasemel ravikvaliteeti.
     
  • Rahvusvahelisus ja innovatiivsus: arendame rahvusvahelisel tasemel teadus- ja koolituskoostööd, rakendame kaasaegseid ravimeetodeid ja tehnoloogiat ning tugevdame lastearstiabi valdkondlikke kompetentsikeskusi.