KIRURGIAOSAKOND

Kirurgiaosakonnas ravitakse kirurgilise patoloogiaga lapsi esimestest elutundidest kuni 16. eluaastani. Krooniliste, varem meie osakonnas ravitud haiguste korral kuni 18-aastaseks saamiseni.

Kirurgilist abi antakse lastele kõigil kirurgia erialadel, v.a kardiokirurgia.

Lähimad koostööpartnerid on PERH, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Helsingi Ülikooli Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.
 

Tööjaotus osakonnas

Plaaniline töö toimib viiel päeval nädalas kell 09:00–16:00.

Lastekirurgide konsultatiivne vastuvõtt toimub konsultatiivses polikliinikus (etteregistreerimine telefonil 697 7200). Vajalik saatekiri perearstilt või teiselt eriarstilt.

Erakorraliste haigete konsultatsioonid valvetoas toimuvad iga päev 24h.

Erakorralised ambulatoorsed pisioperatsioonid
toimuvad tööpäevadel kokkulepitud ajal ja puhkepäevadel kell 11:00–12:00 valvetoas. 

 

Plaanilise operatsioonipäeva töökorraldusest

Operatsiooniplaani ajagraafiku alus on patsiendi vanus. Nooremad haiged pääsevad operatsioonile varem, vanemad hiljem (kui vanuselist järjekorda ei muuda operatsiooni raskusaste).

Vanuselise kriteeriumi rakendamise põhjus on tõsiasi, et meie noorimatele on keeruline selgitada, miks nad peavad sel päeval loobuma tavapärasest söögi-joogi-režiimist.

Plaanilise operatsiooni eeldus on see, et patsiendil ei ole samaaegselt teisi haigusi, nt viirushaigusi. Haigestunud patsiendid tuleb asendada uutega, et vältida järjekordade pikenemist ja tagada normaalne töökoormus haiglale.

Plaaniline operatiivne ravi lepitakse kokku sageli nädalaid (kuid) varem ja ei ole ette teada, mis vanuses või milliste haigetega ühel päeval on tegemist. Seetõttu selgub opipäeva tööplaan sageli sama päeva hommikuks. Opijärjekord muutub veel päeva jooksul, kui tekib vabu kohti teiste osakondade plaanilistel operatsioonilaudadel.

 

Patsiendijuhendid