Lapsevanemate rahulolu-uuring 2020

Lapsevanemate rahulolu-küsitlus haiglasviibimise ajal on oluline instrument ravikvaliteedi hindamiseks. Teades lapsevanemate arvamust teenuse osutamise kohta, on võimalik õppida, kuidas parandada kvaliteeti, määrata alad, mida on vajalik muuta ja monitoorida edukaid algatusi dünaamikas. Meie haiglas on lapsevanemate rahulolu nende haiglasviibimise ajal monitooritud alates 2006. aastast.

2021. aasta lastevanemate uuringu periood vastas paljudele eelmistele aastatele, v.a 2020.a, mil uuring toimus vaid ca 2 kuu vältel ja katkestati seoses COVID-19 eriolukorraga.

Uuringu perioodil  (jaanuar–mai 2021) jagati välja 540  ankeeti. Tagasi laekus 267 ankeeti, mis andis vastamise määraks 49%, see oli kõrgem kui 2020.a - 40%. Vastamismäära 49% võib lugeda piisavaks nagu seda on  tehtud mujal vabariigi tervishoiuasutuses,  kus aastate jooksul on olnud  vastanute arv 38-44%. TLH –s 2021. a väga rahul olevate lastevanemate arv 16 erineva raviaspekti lõikes oli keskmiselt 79%, mis on kõrgem sätestatud piirväärtusest 75%.

Üldine rahulolu haiglaga ja lojaalsus asutusele on kõrge.

Vanemate rahulolu tervishoiuteenustega on seotud nende lapse tervise paranemise või sümptomite vähenemisega, sealhulgas raviskeemi järgimisega ja meditsiinilisest  teabest  arusaamisega. Seega saab vanemate rahulolu  kasutada ravikvaliteedi oluliste aspektide  usalsusväärse tunnusena.

Tähelepanu peaks igas osakonnas pöörama esmajoones nendele raviaspektidele, kus väga rahulolevate arv jääb alla 75%. Haiglas tervikuna olid sellisteks aspektideks järgnevad:

  • enne haiglaravi alustamist antud selgitused ja juhised
  • teabe andmine ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta
  • teabe andmine osakonna kodukorra kohta.

Lagle Suurorg
Kvaliteediteenistuse juhataja