Euroopa laste hüpertensiooni vastu võitlemise nädal


Esimesel Euroopa nädalal laste hüpertensiooni vastu võitlemiseks osaleb 23 riiki, mida juhivad Valencia ülikool ja Valencia Ülikooli haigla (Hispaania).

Samaaegselt 20. novembril tähistatava ülemaailmse lastekaitsepäevaga algab esimene Euroopa projekti HyperChildNET-i nädal. Käsitletakse laste ja noorukite hüpertensiooniga seotud põhiteemasid.

15.-21. novembrini on kavas väga erinevaid teaduse levitamise  ja teadlikkuse tõstmise aktsioone. Euroopa HyperChildNET-nädalal on kaks eesmärki: ühelt poolt tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust laste ja noorukite vererõhu (VR)  kontrollimise tähtsusest ning teiselt poolt- levitada terve elanikkonna jaoks tervislikke tavasid, pöörates erilist tähelepanu lastele, noorukitele ning nende peredele ja õpetajatele.

Doktor Empar Lurbe, Valencia ülikooli korraline professor ja Valencia Ülikooli haigla pediaatriaosakonna juhataja on samal ajal rahvusvahelise projekti  HyperChildNET  juht.

„Vajadus käivitada esimene Euroopa nädal, mida tähistatakse igal aastal samaaegselt ülemaailmse lastekaitsepäevaga, on algatatud selleks, et koostada ülevaade  Euroopa riikides paralleelselt korraldatavatest tegevustest ja saada teada , kuidas on planeeritud  edendada lastekaitsega seotud eesmärke võitluses hüpertensiooniga lastel ja noorukitel.”

Keskne teema on rõhutada VR  mõõtmise asjakohasust lastel ja noorukitel, vastates kolmele põhiküsimusele:

·         Miks on oluline vererõhku mõõta?

·         Milline on selle mõõtmise metoodika?

·         Kuidas diagnoosida hüpertensiooni ?

Vilniuse Ülikooli (Leedu) Kliinilise Meditsiini Instituudi pediaatriakeskuse professor ja projekti eest vastutaja Augustina Jankauskienė on kirjeldanud  lastel  VR tõusu järgmiselt : „VR varieerub sõltuvalt lapse aktiivsustasemest, stressist ja muudest asjaoludest. Suur näitajate  varieeruvus võib mõjutada teisi organeid, sealhulgas südant, aju ja silmi. VR  muutlikkuse tõttu tuleks seda regulaarselt mõõta. Kõrgenenud VR varajane diagnoosimine võib soodustada laps ja nooruki elustiili muutuste sisseviimist ja südame-veresoonkonna haiguste  riski vähendamist hilisemas elus.

Thessaloniki Aristotelese ülikooli Hippocratio üldhaigla pediaatriaosakonna professori ja pediaatriaosakonna eest vastutava Stella Stabouli on kirjeldanud VR mõõtmist. "Õige vererõhu mõõtmise tehnika mõjutab oluliselt kabineti VR mõõtmise täpsust. Euroopa Hüpertensiooniühingu 2016. aasta juhiste kohaselt tuleks lastel ja noorukitel vererõhku mõõta kolm korda 3-minutilise intervalliga ning seejärel hinnata viimase kahe näidu keskmist, et määrata lapse või nooruki VR tase”.

HyperChildNETi eesmärkideks on levitada teaduslikku ja tehnilist teavet, et anda tervishoiutöötajatele suuniseid vastavalt Euroopa Hüpertensiooniühingu (EHÜ) juhistele, mille kaasautor ja esimees on professor Empar Lurbe laste ja noorukite hüpertensioonile spetsialiseerunud EHÜ töörühma liikmena.

"Kuna VR tase muutub koos aktiivsuse ja stressiga, on oluline, et VR mõõdetaks kindlal viisil, kasutades õiget  mõõtmisseadet ja kui VR on tõusnud, kinnitataks seda vähemalt kolmel korral. VR  peetakse kõrgenenuks, kui ülemise ( süstoolse ) või alumise (diastoolse ) rõhu näit  on kõrgem kui  normatiividega  määratud VR väärtus. Nii väljendab seda ka algatuse edendaja professor Manish Sinha Evelina Londoni lastehaigla nefroloogiaosakonnast.

23 riigist koosneva rahvusvahelise võrgustiku teadlasi pöördutakse HyperChildNET-nädalal valdkonna tervishoiutöötajate ning perede ja koolitajate poole, et levitada võrgustiku eesmärke ja seda kõike eesmärgiga parandada laste ja noorukite elukvaliteeti. Võrgustikus on esindatud ka Eesti Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja  Tallinna Lastehaigla ühisprojektiga, mille eesmärgiks on  lastel ja noorukitel VR kõrgenemise ärahoidmine  ülekaalulisuse  vähendamise kaudu. Toetusfondi direktor  Inna Kramer ja Tallinna Lastehaigla pediaater -kardioloog  Lagle Suurog  on  projekti juhtkomitee liikmed.

 

COST HyperChildNET: "Laste ja noorukite vererõhuuuringute võrgustik"

HyperChildNET on COST-i tegevus,  mida rahastab COST programm ja Euroopa Komisjon programmi Horisont 2020 kaudu. See rahvusvaheline võrgustik on keskendunud olulisele teemale: laste ja noorukite vererõhk. Võrgustik  on Euroopa jätkusuutlik ja multidistsiplinaarne ,milles on esindatud  teadlased, arstid ja õed, , tervishoiuökonomistid, poliitilised otsustajad  ja täideviivad  asutused, patsientide esndajad, toitumis- ja farmaatsiaettevõtted  ning meditsiiniseadmete tootjad. Võrgustik hõlmab juba osalejaid enam kui 23 riigist ja see arv  kasvab pidevalt.

HyperChildNETi eesmärk on omandada terviklik arusaam laste ja noorukite kõrget VR mõjutavatest teguritest ja selle tagajärgedest, pakkuda välja ja rakendada korrigeerivaid ja ennetavaid meetmeid. Selle väljakutsega edasiminekuks on seatud konkreetsed eesmärgid ja on loodud üldplaan järgmise 4 aasta tegevuste suunamiseks.

Kuna stipendiaadiks on Valencia Ülikool, peeti 13. ja 14. oktoobril 2021 esimene hübriidkoosolek Valencias kantsleri hoone koosolekuruumis, andes mõnele liikmele võimaluse esimest korda pärast aktsiooni algust 2020. aasta oktoobris silmast silma kohtuda.. Selle koosoleku käigus otsustas korralduskomitee töötada välja strateegia selle leviku tõhustamiseks, et jätkata 15.-21. novembril toimuva üritusega “European HyperChildNET Week” (Euroopa Laste Hüpertensiooni Võrgustiku Nädal).

 

Rohkem infot www.hyperchildnet.eu

Rahastatakse Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020.

 

Vahendas  Lagle Suurorg MD, PhD
laste kardioloog
projekti juhtkomitee liige
lagle dot suurorg at lastehaigla dot ee