Uudised!

Lastehaiglas algab statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

16.01.2023

16. jaanuarist 31. maini viib lastehaigla kvaliteedi-teenistus läbi statsionaarsete patsientide tagasiside küsitluse.

„Lapsevanemate tagasiside võimaldab meil teada saada rahulolu haiglaravi erinevate tahkudega ja saada teada probleemidest, mis võisid ravi ajal tekkida. Selle tagasiside põhjal saame planeerida edasisi tegevusi, kuidas muuta tõhusamaks koostöö laste, nende vanemate ja meditsiinitöötajate vahel ja selle kaudu parandada ravi kvaliteeti,“ selgitas dr Lagle Suurorg, lastehaigla kvaliteediteenistuse juhataja.

Ankeedis on 2 lehekülge, mille täitmise võtab aega u 15 minutit. Ankeedi teisel leheküljel on võimalus lisada endapoolseid kommentaare asjadest, mida küsimustes ei ole käsitletud, aga millele lapsevanemad soovivad tähelepanu juhtida. Lisaks on palutud nimetada ka patsiendi arvates kõige lapsesõbralikuma töötaja nimi.

Ankeet antakse kätte enne haiglast lahkumist ja see on anonüümne. Täidetud ankeet tuleks paigutada osakonnas olevasse lukustatud postkasti. Tagasiside ankeedid on nähtavad ainult kvaliteediteenistuse töötajale, kes teeb rahulolu- uuringust kokkuvõtte.