Lisateave

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt
http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm.html

 

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste koduleht
http://www.eeagrants.fin.ee/

 

Norway Grants kodulehelt
http://eeagrants.org/

 

Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse koduleht
www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse koduleht
www.ph.ee/vtk

 

Noorte vaimse tervise portaal
www.peaasi.ee
 

Tervise Arengu Instituudi infomaterjalid
www.tai.ee/et/valjaanded/trukised-ja-infomaterjalid

sh õpilase vaimse tervise hindamisest
intra.tai.ee/images/prints/documents/131617287822_Opilase_vaimse_tervise_hindamine_est.pdf

 sh lapse vaimse tervise toetamisest lasteaias
intra.tai.ee/images/prints/documents/141509091576_Lapse_vaimse_tervise.pdf

 

 Lapsevanematele mõeldud psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi tutvustav infovoldik on leitav lasteombudsmani veebilehelt:

- eestikeelsena: http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/lasteombudsman_psuhh_abi_est_2016_veeb.pdf

- venekeelsena: http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/lasteombudsman_psuhh_abi_rus_2016_veeb.pdf