Majandusosakond

Majandusosakond tegeleb kõigi haigla toimimiseks vajalike olme- ning tehniliste küsimustega:

  • majandusinventari arvestuse ja hooldusega;
  • lastehaigla sanitaar- ja pisiremontidega;
  • haigla pesu ja eririietuse tellimise ja pesemisega;
  • territooriumi korrashoiuga;
  • laomajanduse ja varustamisega;
  • elektri-, soojus- ja veetarbimisrežiimide jälgimise ning aruandlusega;
  • kütte- ja ventilatsioonisüsteemide korrashoiuga jne.

Elektrikatkestuse korral saame energiat haigla diiselgeneraatorist, mis tagab operatsiooniploki, intensiivraviosakonna ja avariivalgustuse häireteta töö.