Minu unistuste päev


SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev (vt www.minuunistustepaev.ee | FB MinuUnistustePaev, Instagram)
viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi pakkudes seeläbi nii lapsele kui ka tema lähedastele emotsionaalset tuge, mis on oluline osa raviprotsessi tervikus. Tegutseme selle nimel, et iga tõsiselt haige laps saaks tunda rõõmu oma lapsepõlvest ja kogeda positiivseid emotsioone, mis toetavad tema ravi ning haigusega kaasnevaid üleelamisi. Fondis tegutseb ligi 100 innukat vabatahtlikku, kes korraldavad meie sihtrühma lastele koos peredega toredaid ja harivaid unistuste sündmusi. Minu Unistuste Päeva põhifookus on personaalsetel unistuste päevadel, mille raames korraldame arstide poolt nomineeritud lastele nende unistustest ja soovidest lähtuva päeva, mis on täis toredaid üllatusi ning erilisi hetki. Lisaks korraldame grupiüritusi nii haiglates kui väljaspool haiglat, mis aitavad tõsiselt haige lapse peredel oma igapäeva rutiinist välja tulla, suhelda teiste sarnases olukorras olevate inimestega ja tunda rõõmu ühiselt koosveedetud ajast. Aitame uskuda ja unistada ning unistustel täituda! Aastas korraldame ca 100 unistuste sündmust.

SA Tallinna Lastehaigla on Minu Unistuste Päeva koostööpartner alates 2012. aasta veebruarist.