Nõukogu

Hea haigla ja kodulehekülje külastaja!

Olen olnud selle haigla juures selle ehitamisest 1979, töötanud lastearst-anestesioloogina, rajanud esimese laste intensiivraviosakonna. Haiglajuhiks sain taasiseseisvumise esimesel päeval 1991.

Läänega võrreldes olime arengust 30 aastat maas, maja oli läbinisti amortiseerunud. Samas avanesid võimaluste uksed. Erialase mahajäämuse tegime tasa juba esimese vabaduskümnendiga. Rahvusvahelise heategevusvõrgu abiga alustasin järk-järgulist, 14 aastat kestnud renoveerimistööd.
 
Kui haigla 2005. aastal lõpuks keldrist katuseni korda tehtud, sain sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapeaks Tallinnas, jäädes nabanööri pidi armastatud haiglaga seotuks.


Olen uhke meie haigla arstide ja tugispetsialistide üle, keda iseloomustab kõrge professionaalsus, pühendumus ja armastus töö vastu.
Ega haigla areng lõpegi. Renoveerimisjärge ootab Kesklinna Lastepolikliinik.


EL struktuurifondidest eraldatud rahade eest ehitasime haigla juurde Laste Vaimse Tervise Keskuse, mis sai valmis augustis 2015.

Teile, lapsevanemad, panen südamele, et laste tervis ei sõltu siiski ainult arstidest ja õdedest, vaid meie ja Teie koostööst. Soovin kõigile edu ja tervist, üksteisemõistmist ning austamist ning õigeid ja õiglasi lahendusi probleemidele!

Merike Martinson, MD PhD
SA Tallinna Lastehaigla
nõukogu esimees
(peaarst aastatel 1991–2002,
juhatuse esimees 2002–2005)