Pediaatriakliinik

Meie haigla pediaatriakliiniku koosseisu kuulub 6 osakonda ja 4 teenistust.

Pediaatriakliiniku koosseisu kuulub ka erakorralise meditsiini osakond.

Oleme laste terapeutilistel erialadel kõrgema etapi raviteenust pakkuv raviasutus Põhja-Eesti, Kesk-Eesti ja Lääne-Eesti laste jaoks.

Meie tegeleme lastega, alates nende sünnist kuni 18. eluaastani. Kui laps on meie arstide juures ravil ja jälgimisel kroonilise haigusega, saab ta soovi korral lastehaigla patsiendiks jääda kuni gümnaasiumi lõpuni.

Oleme ainuke lastehaigla Eestis, kus on koondatud laste terapeutilised ja kirurgilised erialad.

Arvestades Eesti väikest laste arvu, teeme tihedat koostööd kolleegidega teistest regionaalhaiglatest. Samuti omavad meie arstid tihedaid kontakte kolleegidega mujalt maailmast, kellega vajadusel haiguste suhtes konsulteeritakse.

Oleme praktikabaasiks nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tervishoiu kõrgkooli tudengitele kui ka residentuuribaasiks ülikooli lõpetanud arstidele.