RESIDENTUUR. PRAKTIKA

 

Tallinna Lastehaigla on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentuuri baasasutus.
Residentuuritsükli läbimise aluseks on SA Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud leping ning selle lisa, mille alusel määratakse kindlaks arst-residentide praktika algus- ja lõpukuupäevad residentuuri baasasutuses.

Vabade residentuurikohtade olemasolu kohta lastehaiglas saab informatsiooni koolitusjuhilt e-kirja teel: mari.laan@lastehaigla.ee

Koolitusjuht informeerib sellest vastava osakonna/teenistuse juhatajat ning personalispetsialisti.

Graafik residentuurikohtadega on olemas haigla siseveebis.
Kõik muudatused eelnevalt kinnitatud residentuuriplaanis tuleb kooskõlastada Tartu Ülikooli ja residentuuri baasasutusega.

Tööleping tuleb sõlmida hiljemalt esimesel tööpäeval.

Arst-resident esitab töölepingu vormistamisel personalispetsialistile ID-kaardi, arstidiplomi, arstide registreerimistunnistuse ja pangakonto numbri,  tervisetõendi ja tervisedeklaratsiooni, mille leiate siit: Arst.residendi tervisedeklaratsioon.

Lastehaiglas kehtib residentide tervisekontrolli kord, mis on kättesaadav siit: Tervisekontrolli_kord_arst-residentidele tööle asumisel Tallinna Lastehaiglas

Töökaardi saamiseks tuleb personalispetsialistile esitada digitaalne dokumendifoto, mille võib eelnevalt saata e-kirja aadressile: riina dot abel at lastehaigla dot ee.
Digitaalse dokumendifoto saatmisel tuleb lisada nimi ja isikukood.

Haigla infosüsteemidesse logimiseks on vajalik ID-kaart koos kehtivate paroolidega.
Arst-residendiga sõlmitakse tähtajalised töölepingud, mille allkirjastavad SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees ja arst-resident.
 

 

26. jaanuaril 2012 sõlmis Tallinna Lastehaigla partnerlepingu Tartu Ülikooliga, millega kinnitatakse, et haigla on praktibaasiks arstiteaduskonna üliõpilastele ning valmis osalema ühistes teadusuuringutes.
Haiglast saab aasta jooksul õpet ca 70 residenti, kellele lisanduvad üliõpilased ja Tervishoiu Kõrgkooli tudengid.