Uudised!

Tallinna Lastehaigla elutööpreemia sai Riina Maasik ja kolleegipreemia Tiit Suuroja

27.02.2020

Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud aktusel kuulutati välja haigla elutöö- ja kolleegipreemia laureaadid.

Aktuse juhatas sisse Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts. Lauldi hümni ning kuulati kommunikatsiooni-spetsialist-telereporteri Raul Rebase isamaakõnet, Nõmme Muusikakooli õpilaste esinemist ning autasustati elutöö- ja kolleegipreemia laureaate.
“Aastal, mis on kuulutatud õdede ja ämmaemandate aastaks, on elutööpreemia laureaat kõrva-nina-kurguosakonna õde Riina Maasik,” ütles Katrin Luts, lugedes ette laureaadi kohta käiva iseloomustuse:
“Riina Maasik alustas oma karjääri meditsiinis 1965. aastal sanitarina II lastehaiglas. Kolme aasta möödudes sai temast palatiõde. 1976. aastast usaldati talle osakonna õendusjuhi kohutsetäitja amet, 79. aastast oli ta ametlikult vanemõde. Seda ametit pidas ta kokku 32 aastat, neist viimased kümme, 2001–11 ÄRI osakonna vanemõena Tallinna Lastehaiglas. Siis otsustas ta teha muutuse karjääris ning hakata tavakabinetiõeks. Seda tööd teeb ta tänaseni, nüüdseks juba 8 aastat.
Täna on ta oma laste ja lastelaste kõrvalt panustanud haigete laste heaks juba 55 aastat. Ta on alati olnud õppimishimuline ja paindlik, alati on tal olnud soovi osaleda koolitustel, arendada silmaringi. Ta on usaldusväärne ja mis väga oluline: meeskonnatöötaja. Teda hindavad nii arstid kui õed. Olgem ausad: noored õed saavad vahetevahel tema kulul “liugu lasta”, aga tema jääb seeejuures tagasihoidikuks ja väärikaks.Temaga on hea arutada organiseerimisküsimusi, selles vallas teeb ta alati ettepanekuid. Ja nagu ikka juhtub, et mõnel päeval pole kedagi tööle panna, on tema see, kes oma isiklikes plaanides muutusi teeb ja augu ära täidab. Ta on pälvinud temaga kokku puutunud kaastöötajate lugupidamise oma korrektse täpse töö tõttu. Olles iseloomult tagasihoidlik, on ta väga tähelepanelik laste ja lapsevanemate suhtes, jättes seejuures ennast alati tagaplaanile.”

Kolleegipreemia pälvinud Põhja-Eesti Regionaalhaigla arsti dr Tiit Suuroja iseloomustus kõlas nii: “Millal ta esimest korda meie majas opereeris, ei suuda me enam päris täpselt meenutada. Tõenäoliselt oli see ajal, kui PERHi onkoloogiakliinik asus Hiiul. Laste kasvajate ravimisel meile abiks olnud dr Ants Vaar võttis ta keerukamatele lõikustele assistendiks kaasa. Põlvkondade vahetumisel on temast kui dr Vaari mantlipärijast kujunenud laste pahaloomuliste kasvajate kirurgilise ravimeeskonna juht. Meie koostöö on muutunud aastate jooksul tihedamaks ja sisukamaks. Täpset patsientide arvu, kes tänu temale tervise tagasi on saanud, ei oska me samuti öelda. Ainuüksi viimasel 5 aastal on meie haiglas olnud üle 30 väga keeruka operatsiooni teostatud tema poolt või tema juhendamisel. Veelgi rohkem on lapsi, kelle ravis on kasuks tulnud tema laialdased teadmised onkoloogiast ja kirurgiast. Ise on ta 2018. a Med24 usutluses öelnud: “Inimesed ei heida meie tervishoiusüsteemile mitte niivõrd ette arstiabi või professionaalsuse kehva taset või isegi ravijärjekordi, kui piisavalt seda, et patsiendi jaoks ei ole neil piisavalt aega ja patsiendiga ei osata suhelda. Aeg on ressurss, mida alati tihti ei jätku ja mida kuidagimoodi kuskilt juurde ei saa. Sageli tuleb seda hankida millegi muu arvelt.
Meie maja pikad operatsioonid ja konsiiliumid mahutuvad aga imekombel dr Suuroja tihedasse töögraafikusse ja oleme talle selle eest väga tänulikud.”