Uudised!

Hilissügis võib tuua meditsiinituristid

15.07.2013


Juulis võõrustasid Tallinna Lastehaigla ja klastri Medicine Estonia esindajad äridelegatsiooni Moskvast, Peterburist ja Pihkvast. Juuresolev pilt on tehtud tutvusvisiidilt onkoloogiaosakonda.

Kohtumise eesmärk oli anda terviklik ülevaade klastri Medicine Estonia liikmete pakutavatest ravi- ja koostöövõimalustest välispatsientidele. Et käesoleva aasta maist on klastri liige ka Tallinna Lastehaigla, huvitas külalisi, millised lastehaigla teenustest võiksid huvitada idanaabritest lapsevanemaid.

SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts rõhutas haiglat tutvustades, et Eesti suurima regionaallastehaigla plussiks on kõikide pediaatriliste ja kirurgiliste lasteerialade olemasolu, kiirus ja täpsus diagnoosimisel – toetume läänemaailmas kasutusel olevatele tõenduspõhistele uuringu- ja ravimeetoditele –, aparatuuri kaasaegsus ning mõistlikud hinnad, samuti pikaaegsed sidemed Euroopa tunnustatud keskustega, nagu Charitee Kliinik Berliinist, Karolinska Ülikooli Kliinik Stockholmist, Helsinki Ülikooli Kliinik ning mitmed Lääne-Euroopa geneetikakeskused.

„Võiksime mõelda onkoloogia-, ortopeedia-kirurgia- ning taastusraviteenuse osutamisest välismaalastele,“ arvab dr Luts, kes juhtis delegatsiooni nimetatud osakondades ka majavisiidil.

Eriliselt tuli kohtumisel jutuks meie selgroogu korrigeerivate operatsioonide uuenduslikkus (USA professori Lawrence Lenke välja töötatud Shilla meetod ja BAVD-meetod), aga ka võimalikud hinnad ja teenusepaketid.

Medicine Estonia arendusjuhi Tiina Mikku sõnul jäid külalised Eestis nähtuga rahule ja kiitsid meditsiiniteenuste kõrget taset, head tehnilist varustatust ja kena interjööri. Kinnitust sai ootus, et Eesti meditsiin on Euroopa tasemel ning siinne vene keele oskus võimaldab tegeleda ka ravijuhtumitega, kus keele tundmine peab olema kõrgtasemel.

„Külalised olid hästi kursis Saksamaal ja teistes meditsiiniturismile orienteeritud maades välispatsientidele pakutavaga. Nende hinnangul on Eesti meditsiiniteenustel Venemaa turul potentsiaali. Külalised märkisid, et paljudel klastri liikmetel on välispatsientide teenindamiseks
vajalik kogemus ja vastused kõikidele praktilistele küsimustele. Teistele klastri liikmetele soovitasid nad jätkata vajalike ettevalmistustega teenuste tutvustamiseks, müügiks ja konkreetsete patsientide teenindamiseks,“ ütles Mikk.

„Selle aasta oktoobri lõpust käivitub n.ö piiriülene meditsiiniteenus, mis hõlmab Euroopa Liidu riike. Meie geograafiline asend ja pakutavate teenuste kvaliteet on eelduseks ka idast saabuvate patsientide teenindamiseks. Et meie olemasolust saaks teada võimalikult lai potentsiaalsete patsientide ring, on vajalik piiride taha ulatuv turundustöö,“ on Katrin Luts öelnud k.a mais, kui lastehaiglast sai Medicine Estonia liige.

Samsung Electronics Baltics kinkis lastehaiglale ultramoodsa pesumasina

11.07.2013


8. juunil saabus Tallinna Lastehaigla väikesesse majja kõige uuem mudel Samsungi pesumasinast Ecobubble Nr. WF80F5E5U4W/LE, mis hakkab seisma osakonna II korrusel ja pesema imikute ja haiglas olevate emade rõivaid.

Sellise kingituse tegi vastsündinute ja imikute osakonnale Riias asuv Samsung Electronics Balti peakorter. Kingitust vahendasid Martins Eiduks Läti enim auhinnatud loovagentuurist DDB Latvia, saadetise tõi kohale Simplimo OÜ meeskond.

Vastsündinute ja imikute osakonna juhataja dr Liis Toome ütles kinkelepingut allkirjastades, et osakonnal on alati rõõm saada tuliuusi asju ning et masinale leitakse vääriline rakendus imikute ja haiglas olevate emade riiete pesemiseks.

„Seni pole lastega pikemat aega ravil viibivatel vanematel seda võimalust olnud ning eriti suureks probleemiks on see kaugematest piirkondadest ja vaesematest oludest pärit patsientide puhul,“ ütleb dr Toome.

Läti Samsungi heategevusprojekt oli suunatud ühele lasteasutusele igast Balti riigist, millele eelnes leimivastane veebikampaania „Vihapesumasin“. „Lase aur välja, saa puhtaks ise ja puhasta kommentaariumid,“ oli üleskutse. Inimesed said välja elada oma negatiivseid emotsioonid kõigi ja kõige suhtes – ja vaadata, kuidas Ecobubble virtuaalpesuprogramm koledad mõtted positiivseteks ja konstruktiivseteks „tõlkis“.

Pärispesumasina ametlik tootetutvustus aga ütleb, et tegemist on ultramoodsa tehnoloogiaga: pesuvahend vahustatakse enne tsükli algust õhu ja veega, luues ultratõhusad puhastusmullid, mis teevad külma veega ära sama töö mis teised masinad kuumaga. Tulemuseks energiasääst, mis väljendub energiakokkuhoiumärgises A+++.