Uudised!

Uuring: pea 70 protsenti noortest sai oma esimese alkoholikogemuse kodust

28.04.2016

Alkoholiennetusprogrammi Efekt ülevaatest selgus, et pea 70 protsenti alkoholi tarvitanud õpilastest olid pääsenud sellele ligi kodus, sest vanemad andsid seda lastele proovida.

Samuti selgus, et kui enamik noortest arvas, et vanemad on nende alkoholitarvitamisest teadlikud, siis tegelikult teadsid sellest vähem kui pooled vanematest.

„Alkohol on noorte seas kõige populaarsem uimasti – ligi pooled uuringus osalenud seitsmenda klassi õpilastest olid alkoholi vähemalt korra elu jooksul tarvitanud. Iga kolmas oli proovinud ka mõnda tubakatoodet,“ lausus Tervise Arengu Instituudi vanemspetsalist Triin Sokk.

Lastel paluti hinnata ka oma vanemate alkoholitarvitamist. „Pooled lastest vastasid, et nende isad tarvitavad alkoholi iganädalaselt, iga neljas laps vastas, et seda teeb ema. Kui lastel paluti hinnata iganädalase alkoholi tarvitamise kahjulikkust tervisele, leidis üle 90 protsendi, et see on kahjulik,“ lisas Sokk.

Laste ja lastevanemate käitumist ja hoiakuid jälginud uuring toimus paralleelselt lastevanematele suunatud alkoholiennetusprogrammi Efekt katsetamisega aastatel 2012–2015. Programmi eesmärk on anda lastevanematele uusi teadmisi ja arendada oskusi oma lapse alkoholitarvitamise ärahoidmiseks.

Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Mariliis Tael-Öeren kommenteerib lastevanemate tagasisidet programmile: „Programmis osalenud lastevanematest leidis üle 80 protsendi, et programmi tegevused olid neile kasulikud. Iga kolmanda vanema arvates võiks ennetustööga alustada juba alla 11-aastaste laste vanemate seas.“ Samuti leidsid programmis osalenud vanemad, et esimest korda võiks laps alkoholi proovida 17-aastaselt. Võrdluseks – programmis mitte osalenud koolides peeti sobivaks vanuseks 15,5 eluaastat.

„Teadusuuringud on aina enam kinnitanud teadmist, et noorte riskikäitumise ennetamisel on ääretult oluline roll just lapsevanemal,“ rõhutab Mariliis Tael-Öeren. „Me saame järeldada, et tänu ennetusprogrammile on Eestis rohkem vanemaid, kes suhtuvad taunivalt laste alkoholitarvitamisse ning kes leiavad, et lapsed võiksid alkoholitarvitamisega hiljem alustada. Tõsi, laste käitumises me muutusi veel ei näinud, kuid hetkel tegelemegi programmi arendamisega, et seda täiustada vastavalt Eesti tulemustele.“

Programmi ning uuringu ülevaade on olemas Tervise Arengu Instituudi uuringute andmebaasis. Lisaks uuringutulemustele leiab ülevaatest teaduspõhised seisukohad alkoholitarvitamise osas ning saab ideid, kuidas oma lapsega sellel teemal vestelda.

Tervise Arengu Instituut
Loe ka teisi uudiseid Terviseinfo portaalist

26. aprillil toimub kriisiõppus masskannatanutega

25.04.2016

Dr Arkadi Popov

26. aprillil kell 13-15 toimub Tallinna Lastehaigla ja Regionaalhaigla ühine kriisiõppus, korraldajaks Regionaalhaigla kiirabikeskus.
Keskuse juhataja dr Arkadi Popov ütleb, et õppusel testitakse meeskondade kommunikatsiooni ja tööjaotust sündmuskohal.
"Vastavalt õppuse stsenaariumile on kannatanuteks lapsed, kes tuleb viia Tallinna Lastehaiglasse, eesmärgiga ühtlustada kiirabisüsteemis kasutusel olevaid tööstandardeid," ütles dr Popov.
Testimisele läheb ka Tallinna Lastehaigla kriisiplaan.

Traumapäevast võtavad osa Tallinna Lastehaigla, Regionaalhaigla kiirabikeskuse 3 kiirabibrigaadi, Tallinna Kiirabi 2 brigaadi, Karell kiirabi 1 brigaad ning Metro Auto OÜ ja AS Audentes.
Kannatanuid kehastab umbes 20 grimmeeritud lapsharrastusnäitlejat.
Sel päeval ja kellajal tõsiste hädadega EMOsse pöördujaid hätta ei jäeta, kuid haigla paneb vanematele südamele, et õppuse tõttu võivad ooteajad pikeneda ning kergemate tervisehädade korral võiks kaaluda teisi arstiabivariante.

Õppus algab aadressil Sütiste tee 21, kus tehakse teatavaks legend ning "kannatanud" transporditakse lastehaiglasse.
 
 
 

 

Adik Levini kuldstandard

19.04.2016


Foto: Postimees

Endine Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja dr Adik Levin sai hiljuti Kanadast e-kirja, mis teatas, et lastehaiglas välja töötatud süsteemi kasutatakse nii Kanadas, Austraalias kui ka Uus-Meremaal ning seda soovitatakse kui kuldset standardit (gold standard).

Dr Levin alustas koos kolleegidega vastsündinute meditsiini humaniseerimist juba nõukogude ajal 1979. aastal. Tol ajal oli NSV Liidu tervishoiuministri käskkirjaga keelatud emadel haiglas laste juures olla. Käskkirjas oli öeldud, et ema on ohtlik oma lapse jaoks.
 
"Pärast Eesti iseseisvumist, kui saime tutvuda haigete vastsündinute ja enneaegsete meditsiini süsteemidega tsiviliseeritud maailma riikides, selgus, et ka neil ei saanud emad viibida oma laste juures.
 
Tõsi, mõnes riigis oli emadele antud külalise roll, kuid mitte 24/7. Läänemaailma ideoloogia ei olnud see, et ema on ohtlik lapse jaoks, vaid hoopis see, et ema on väsinud ja tal on teised lapsed kodus jne.
 
Tegelik põhjus oli selles, et nii oli haiglapersonalil palju mugavam," räägib tunnustatud pediaater Adik Levin.
 
"Family Integrated Care on nüüd kasutusele võetud 25 haiglas Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal ning uurimisgrupp on tunnustanud seda süsteemi kuldse standardina ja nende arvates muutub see tulevikus kõikjal maailmas vastsündinute intensiivraviosakondades asendamatuks," seisab e-kirjas, mille saatis Levinile dr Shoo K. Lee, kes on Inimarengu ning Laste ja Noorte Tervisekaitse Instituudi ning Kanada Terviseuuringute Instituudi teadusdirektor, Toronto Ülikooli pediaatria-, sünnitusabi-, günekoloogia- ja rahvatervise professor ning Mount Sinai haigla pealastearst.

Selline järeldus tehti pärast põhjalikke tõenduspõhiseid uuringuid nendes haiglates kolme aasta jooksul.
 
"Mul on nii hea meel, et mitte pärast siitilmast minekut, aga juba eluajal on tulnud selline tunnustus!" rõõmustab dr Levin.

1. mail toimub Baltimore'is lastearstide akadeemilise seltsi (Pediatric Academic Society ehk PAS) kokkusaamine, kuhu ka dr Levin süsteemi eestvedajana kutsutud on.

Toitumisalane perepäev Kesklinna Lastepolikliinikus

13.04.2016

16. aprillil kell 11-12.30 toimub Tallinna Lastepolikliinikus Ravi tn 27 perepäev, teemaks „Laps ei ole täiskasvanu“. Perepäeval räägivad väikelaste toitumisest Tallinna Lastehaigla endokrinoloog Ülle Einberg ning toitumisspetsialist Pilleriin Täht.

Pärast ekspertide sõnavõtte toimub vestlusring, kus lapsevanematel on võimalus küsida nõuandeid seoses väikelapse toitumisega.

Lisaks sellele ootavad kõiki perepäeval osalejaid tervislikud lõuna-snäkid. Sealhulgas jagatakse soovitusi ja nippe, kuidas valmistada lapsele tervislikke ja maitsvaid suupisteid.

Võtke julgelt kaasa oma lapsed, sest olemas on ka lastenurk, kus saab senikaua mängida kuni emad-isad nippe õpivad!

Anna oma osalusest teada aadressil perepaev at alfa-omega dot ee

 

Kas lapsele on vaja prille? Kesklinna Lastepolikliinikus alustab tööd optometrist

05.04.2016

Kesklinna Lastepolikliinikus alustab 11. aprillist tööd optometrist, kes kontrollib alates 6 aasta vanuste laste nägemisfunktsiooni ning määrab vajadusel prillid.

Vastuvõtt toimub silmaarsti kabinetis, kus on olemas kõik vajalikud töövahendid.

Teenus on tasuline (15€), kuna haigekassa seda ei kompenseeri. Saatekirja ei ole vaja.
Vastuvõtule saab aja broneerida registratuuris kohapeal või kõnekeskuse tel. 6 977 200. Kaasa võtta kasutusel olevad prillid.
Optometrist on pikaajaliste kogemustega ja magistrikraadiga spetsialist.