Uudised!

Eesti Lastearstide Selts on vastu haigekassa kavale koondada pediaatrid vaid nelja keskusesse Eestis

07.06.2016

Eesti Lastearstide Selts leiab, et on elementaarne ja möödapääsmatu, et enne suuremaid riiklikke ümberkorraldusi tervishoiusüsteemis ja selle rahastamises tuleks kõigepealt pidada läbirääkimisi erialaspetsialistidega ja käivitada diskussioon.
Jutt on Eesti Haigekassa geograafilise kättesaadavuse kavast, mille kohaselt koondatakse pediaatriline teenus Tartu, Tallinna, Ida-Viru ja Pärnu haiglatesse.

 Foto: Med24

3. juunil, ühel Eesti Lastearstide Kongressi päevadest, võttis Tallinna Lastehaigla endo-krinoloogiateenistuse juhataja dr Ülle Einberg teatepulga vastu seltsi seniselt presidendilt, vastsündinute ja imikute osakonna juhatajalt dr Liis Toomelt.
Dr Einbergil on plaanis arendada lastearstide seltsi senist visiooni. “Igal kongressil toimub aruandekoosolek, kus võetakse kokku eelnenud kolm aastat. Enamus hindas eelmise presidendi tööd hindega väga hea. Minul tuleb jätkata mitut olulist missiooni. Tööd on seltsil palju, sest puudub riiklik tervishoiupoliitika, visioon pediaatria eriala suhtes. Haigekassa praegune kava on pediaatrid maakonnahaiglate juurest ära kaotada. Lastearstid jääksid alles ainult nelja suuremasse keskusse: Tallinna, Tartusse, Pärnu ja Ida-Viru haiglate juurde.
Mina aga ei kujuta ette, kuidas Eesti kaugemates paikades elavad lapsevanemad edaspidi hakkama peaksid saama ning kui raskeks selline riiklik otsus nende elu teeb. Eriti valus ja vastutustundetu on haigekassa selline kava olukorras, kus räägitakse, et lapsed on meie tulevik ja peredele mõtlemine kõige olulisem. Miks peaksime siis tegema peredele haiget? Kuhu peaksid pöörduma nt Narva lapsevanemad, kui Narva haigla juures enam pediaater vastu ei võta? Ida-Virumaale? Kas nad jõuavad sinna, arvestades paljude selle piirkonna perede majanduslikku ja sotsiaalset tausta? Selge on, et kannatajaks jäävad nõrgemad, jäävad lapsed.
Samas ei ole pediaatria üldse nn “kallis eriala” pidada, see ei nõua ei kalleid uuringuid ega aparatuuri. On nii palju krooniliste haigustega lapsi, keda pediaatrid peaksid ja saaksid jälgida kohapeal. Minu soov ja nägemus on pigem lastearstid peredele ning perearstidele veelgi lähemale tuua, luua lastearstide nõustamissüsteem perearstidele. Sest nagu näeme: pediaater-nõustajate puudumise probleem ei ole veel tänagi lahendatud. EMO osakonnad ja laste eriarstid on üle koormatud. Eesti Lastearstide Selts leiab, et on elementaarne ja möödapääsmatu, et enne suuremaid riiklikke ümberkorraldusi tervishoiusüsteemis ja selle rahastamises tuleks kõigepealt pidada läbirääkimisi erialaspetsialistidega ja käivitada diskussioon.”

Laste Vaimse Tervise Keskus - Aasta Tegu 2016

03.06.2016

Tunnustusauhinna "Lastega ja lastele" Aasta tegu 2016 on Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine.

See on kaasaegne, lapsekeskne Põhja-Eesti lastepsühhiaatria kompetentsikeskus, kus saavad abi nii väikelapsed kui noorukid ning mille sõbralik ja ühtehoidev kollektiiv on dr Anne Kleinbergi juhtimisel pühenunud teadus- ja tõenduspõhisele tööle laste vaimse tervise parandamisel ja selle edendamisel.
Autasu võttis vastu Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts (foto õiguskantsleri FB leheküljelt).

Tunnustusauhinna algatajateks on mittetulundusühingud Lastekaitse Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Oma Pere, SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei.
Ühiselt tunnustatakse häid inimesi ja ettevõtmisi juba kolmandat aastat kategooriates "Lapse suur tegu", "Elutöö", "Muutuste looja", "Aasta pere" ja "Eripreemia". Teisi laureaate vt siit


1. juunil andsid laureaatidele auhinnad üle Riigikogu esimees Eiki Nestor, õiguskantsler Ülle Madise ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.


Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti kogumaksumus on 6 635 780€, sellest 3 540 250€ on Norra toetus ja 2 470 780 € lastehaigla omafinantseering.


1. juuni sündmused lastehaiglas

02.06.2016


Kell 10. Lastekaitsepäeva puhul andis dr Merike Martinson Laste Vaimse Tervise Keskuse spordisaalis üle ka ellips- ning jalgrattatrenazhööri, millel saavad trenni teha nii patsiendid kui töötajad. Raha selle ostuks kogunes abilinnapea palgast tehtud regulaarsetest annetustest.

Kell 11. Lastehaigla traumaosakonna patsientidel avanes võimalus tutvuda nii pakirobotite, nende sisu kui ka leiutise taga seisva meeskonnaga nimega Starship. Laste juurde isiklikult vuravast masinast leiti pehmeid mänguasju.


Kell 15. Keila Kiwanisklubi nukuprojekti juht Peeter Voomets tõi patsientidele sada riidest kiwanisnukku, et lapsed neile näod joonistaksid. Kingitus leiab kasutust
ägedate respiratoorsete infektsioonide osakonnas ja Kesklinna Lastepolikliinikus.

Kell 17 esines haiglaõuel rahvatantsuansambel Kuljus.

 

 

1. juunil austasustati kõige lapsesõbralikumaid töötajaid

01.06.2016

Lastekaitsepäevaaktusel 1. juuni hommikul teati teatavaks Tallinna Lastehaigla kõige lapsesõbralikumad töötajad 2016, kelleks on Kesklinna Lastepolikliiniku õde Olga Koemets, lastehaigla füsioterapeut Juta Lusti ning klienditeenindaja Natalia Malikova.

Lapsevanemad said haiglat ja selle töötajaid hinnata käesoleva aasta algusest läbi viidavas rahuloluuuringus, laureaatide valimisel arvestati ka kaastöötajate ja kolleegide ettepanekuid.

Aktusel pidas kõne Andres Aru, Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja ning abilinnapea Merike Martinson.

Auhinnafondi kogusumma 750 eurot läks jagamisele kolme laureaadi vahel.

Lastekaitsepäeva puhul andis dr Merike Martinson Laste Vaimse Tervise Keskuse spordisaalis üle ka ellips- ning jalgrattatrenazhööri, millel saavad trenni teha nii patsiendid kui töötajad.  Raha selle ostuks kogunes abilinnapea palgast tehtud regulaarsetest annetustest.