Uudised!

Eesti Vabariigi aastapäeval anti välja lastehaigla elutöö- ja kolleegipreemiad

22.02.2017

Traditsioone murdvalt läks elutööpreemia seekord - varemalt on nimetatud preemia laureaadid olnud eranditult arstid - õendusjuht Ene Pussile, kes on lastehaiglas töötanud selle rajamisest 1979. aastal. Elutööpreemiat antakse välja 2008. aastast.
Haigla nõukogu esimees Merike Martinson, elutööpreemia laureaat, kirurgiaosakonna õendusjuht Ene Puss, haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts

 Kolleegipreemia laureaadid 2017: Regionaalhaigla radioloog-ülemarst Äli Roose (esiplaanil) ja radioloog-vanemarst Katrin Bakhoff

Kolleegipreemia, mis asutati eelmisel aastal, põhimõte oli tänada häid koostööpartnereid väljaspoolt lastehaiglat. Seekord osutusid valituks radioloogid Äli Roose(pildil esiplaanil) ning Katrin Bakhoff Põhja-Eesti Regionaalhaiglast.

Mõlemad preemiad on rahalised (elutööpreemia 3200, kolleegipreemia 1000€).
Laureaatide nimed avalikustati 23. veebruari hommikul pidulikul aktusel, kuhu on kutsutud kõnelema ka vaimulik ning Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond uuendas annetajate abiga operatsiooniploki instrumendiparki

14.02.2017


14. veebruaril, sõbrapäeval, esitleti Tallinna Lastehaigla operatsiooniplokis uusi operatsiooniinstrumente, mis osteti 2015. aasta heategevuskampaania käigus kogutud raha eest.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer ütleb, et tegemist oli väga mahuka projektiga.

„Tallinna Lastehaiglas tehakse väga erinevaid operatsioone ja meie eripära on patsientide vanusevahe. Kõige pisemad kaaluvad alla kilo, suurimad ei erine täiskasvanutest – tööks on vaja igasuguseid ja igasuguses suuruses operatsiooniriistu.

Üldse on operatsiooniplokis 97 operatsioonikomplekti, 37 erineva operatsiooni kohta. Uusi instrumente osteti ühtekokku 2861. Uuendatud said kõik opi-profiilide vahendid (trauma-, kirurgia-, neuroloogia-, kõrva-nina-kurguoperatsioonid), ja seda tänu Eesti inimestele, kes on aasta-aastalt muutunud abivajajate suhtes hoolivamaks,“ tänab Inna Kramer annetajaid, öeldes, et järjest pingelisemaks muutuva haiglaeelarve juures on valikute tegemine möödapääsmatu ja iga heategevusabi teretulnud.

Operatsiooniploki õendusjuht Aili Lääs ütles, et uutele instrumentidele üleminek vajab veel harjumist, kuid need on kaasaegsed ning vastavad kõikidele Euroopa standarditele. Samuti teeb rõõmu, et need on tellitud ühest ja samast firmast, mis võimaldab ühtsemat järelhooldust ja remonti.

Uued operatsiooniinstrumendid on tellitud Saksa tootjalt KLS Martin. Projekti kogumaksumuseks kujunes 115 000 eurot plaanitud 100 000 asemel. Maksumuse tegi kallimaks, et iga instrument varustati koodiga, mis võimaldab IT süsteemis jälgida selle asukohta ja olukorda ning kiirendada lõikuskomplektide ettevalmistamist.

Instrumendiesitlusel viibisid annetajad ning toetusfondi ja haigla esindajad: Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi ja juhataja Inna Kramer, Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees Merike Martinson, juhatuse esimees Katrin Luts, kirurg Ann Paal ja opiploki õendusjuht Aili Lääs.

LISA
Toetusfondi eelmise aasta ostud (lisaks opiriistadele)
Videobronhoskoop ja puhketoolid anestesioloogia-intensiivraviosakonnale;
2 CPAP aparaati vastsündinute ja imikute osakonnale;
epilepsiaravimid Oskari-nimelisele poisile;
2 insuliinipumpa diabeedihaigetele lastele;
toetus 2-aastasele väikemehele ja tema perele ravile sõiduks Saksamaale;
rinnapiima analüsaator, pastörisaator ja homogenisaator (ostujärjekorras).
2017. aastal jätkub projekt isolatsioonipalatite ehituse toetuseks onko-hematoloogiaosakonda.

 

Sõbrapäeval esitleme uusi operatsiooniinstrumente

13.02.2017

Tallinna Lastehaigla Toetusfond kogus 2015. aastal annetusi operatsiooniinstrumentide ostuks.  
Uus, 115 000 eurot maksnud instrumendipark on nüüdseks Saksamaalt kohale jõudnud ja valmis tänaseks sõbrapäevaetteasteks haigla operatsiooniplokis.

Üleandmisel viibivad annetajad, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi patroon Evelin Ilves, Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts ja nõukogu esimees Merike Martinson, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer ja nõukogu esimees Janek Mäggi, haigla kirurgiaosakonna arst dr Ann Paal ning operatsiooniploki õendusjuht Aili Lääs.