Uudised!

Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakond sai juunis Euroopa Hemofillia Ravikeskuse sertifikaadi

27.06.2019


„Kuigi me ise teame, et teeme oma tööd hästi, on hea olla lõpuks nähtavad ka maailmas,“ ütleb onkohematoloogiaosakonna juhataja dr Kadri Saks, selgitades, et osakonnale k.a juunis omistatud rahvusvaheline EAHAD (The European Association for Haemophilia and Allied Disorders) ja EHC (European Haemophilia Consortium) sertifikaat asetab lastehaigla Euroopa kaardile ning lisab usaldusväärsust ka Eestisse reisinud välispatsientide silmis, kes siin abi vajavad.

Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakond tegutseb juba 1992. aastast, samast ajast on siin ravitud kaasasündinud veritsushaigustega lapsi.
„Nende peredega tegeleme pidevalt juba diagnoosi paneku hetkest, teinekord lapse sünnimomendist, kuni anname need lapsed üle täiskasvanute süsteemi ning nende ravi jätkub seal,“ ütleb dr Kadri Saks.
„Aastatel 2014–2017 toimus maailma hemofiiliaorganisatsiooni (WFH) toetusel Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloogia-, Tallinna Lastehaigla hematoloogia- ja Helsingi Ülikooli hüübimishäirete osakondade vahel nn Twinning-projekt. Leidsime, et ravime haigeid täpselt sama tava ja printsiipide kohaselt, nagu seda praegu Euroopas tehakse ja meie arvamus oli, et ka meie väärime keskuse nimetust ning kinnitust, et teeme oma tööd rahvusvaheliselt akrediteeritud korras. Selleks esitasime kevadel avalduse EAHAD-le ja EHC-le, mis vastutavad selle eest, et kaasasündinud hüübimishäirega patsiendid saaksid igal pool võrdset ravi.
Euroopas sertifitseeritakse keskusi kahes kategoorias: European Haemophilia Comprehensive Care Centre (EHCCC) ja European Haemophilia Treatment Centre (EHTC). Meie taotlesimegi ravikeskuse sertifikaati, kuna nn täielikuks kompetentsikeskuseks saamiseks puudub meil täna võimekus. Me ei ravi täiskasvanuid ega oma piisava haardega hüübimislaborit.
Kvalifitseeritud ravikeskusena omame me aga piisavalt võimalusi, tagamaks kõikidele kaasasündinud koagulatsioonihäiretega lastele veritsusevastast esmaabi, profülakikat ja toetusravi tänapäeval aktsepteeritud nõudmistele vastavalt.
Rahvusvahelist sertifikaati omades oleme nähtavad ka nendele võimalikele abivajajatele, kes vaid külastavad Eestit, kuid võivad vajada siinviibimise ajal esmaabi või profülaktilise ravi korraldamist.
EHC president Brian O´Mahony on käinud ka isiklikult Tallinna Lastehaiglas ja tunnustanud meie ühistööd Helsingi Ülikooli kolleegidega.
Nüüd on meie tegevus ja taotlused sertifikaadiga kokku võetud ning saame kinnitada, et oleme keskus, mitte ainult osakond,“ ütleb Kadri Saks.