tasulise teenuse osutamise kord

Tasulisi teenuseid osutatakse, kui

 • teenus ei ole kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu (nt nõelravi)
  või patsient soovib teenust omal initsiatiivil (nt veeprotseduurid);
 • patsient soovib ilma saatekirjata eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue (saatekirjata saab pöörduda silmaarstile, nahaarstile, psühhiaatrile, traumatoloogile, hambaarstile);
 • patsient soovib ravijärjekordadest kiiremat teenindamist olukorras, kus lastehaigla ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud lepingumaht seda ei võimalda (on võimalik olukorras, kui on avatud vastavad vastuvõtud);
 • patsiendil puudub Eesti Haigekassa ravikindlustus;
 • teenus, mis on haigekassa tervishoiuteenuste loetelus piiritletud lapse vanusega (nt >10-aastase lapse või >16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapse hooldaja voodipäeva vm kulud);
 • teenus, mis on piiritletud ajaga (nt alla 10-aastase lapse või alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapse hooldaja voodpäeva kulu alates 15-ndast voodipäevast);
 • Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kodanik erakorralise abi osutamisel, kui ta ei esita isikutunnistust ja ravikindlustuskaarti;
 • EL kodanik soovib plaanilist tervishoiuteenust;
 • patsient ei ole EL kodanik.
   

Tasuliste tervishoiuteenuste eest tasumine toimub registratuurides sularahas või pangakaardiga vastavalt SA Tallinna Lastehaigla tasuliste teenuste hinnakirjale.
Kui osutatavat teenust ei ole lastehaigla tasuliste teenuste nimekirjas, lähtutakse Eesti Haigekassa hinnakirjast.
Hinnakirjadega saate tutvuda registratuuris ja lastehaigla koduleheküljel (vt siit)