tervistedendav haigla

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Tervist Edendavate Haiglate (TEH) võrgustik Euroopas alustas haiglatevahelise pilootprojektiga aastatel 1993–1997. 2012. aastaks kuulub sellesse 859 haiglat üle maailma. 2002. aastast kuulub ka Tallinna Lastehaigla WHO ja Eesti TEH Võrgustikku. Haigla on resertifitseeritud aastateks 2011–2014. 

TEH Võrgustiku juhtasutus on Tervise Arengu Instituut ja koordinaator dr Tiiu Härm. Tallinna Lastehaigla esindaja nii WHO kui Eesti Võrgustikus on kvaliteedijuht dr Lagle Suurorg. WHO TEH Võrgustikul on töörühmi, üks neist laste ja noorukite tervise edendamiseks haiglas ja haigla algatusel (esindaja L. Suurorg).
 

 

TEH-is osalemine tähendab võrgustiku kokkulepitud eesmärkide ja tegevuste järgimist. WHO on töötanud välja 18 võtmestrateegiat TEH jaoks (Health promotion in hospitals: Evidence and quality management). Strateegia elluviimist hinnatakse Euroopa Kvaliteedijuhtimise Täiuslikkuse Mudeli (EFQM) ja Tasakaalustatud Kaardi abil.

TEH standardid on aluseks haigla tervise edenduse juhtimisel, patsiendi hindamisel ja informeerimisel, töötajate tervise edendamisel ja ühiskonna tervise parandamisel. Standardite täitmine toimub kvaliteediuuringute (patsiendi raviprotsess, ravitulemused, patsiendi rahulolu, töötajatele ja ühiskonnale suunatud TE) ja enesehindamise kaudu. Juhis on tõlgitud eesti keelde: "Tervise edendamise rakendamine haiglates. Käsiraamat ja enesehindamise vormid" TAI 2007.

Perioodilise enesehindamisega (tavaliselt iga 2 aasta järel) on võimalik saada võrreldavaid tulemusi nii ühe haigla piires kui võrdluses teiste haiglatega. Lisaks enesehindamisele tehakse välishindamisi (viimane 2008.a).

Muud trükised leiad siit.

Vastastikuse mõistmise memorandum
(lugemiseks kliki: Memorandum of Understanding – MOU) käsitleb koostööd aastatel 2014–2020 Rahvusvahelise Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) Võrgustike e Intenational Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (International HPH Network) ja WHO vahel.
WHO algatas rahvusvahelise TEH Võrgustiku eesmärgiga viia ellu tervisdedenduse põhimõtteid, mis on seotud patsientide, personali, ühiskonna ning haiglate keskkonna jt terviseteenuste osutamisega.
Rahvusvaheline TEH Võrgustik (International HPH Network) on jätkusuutlik ja arenev organisatsioon ning WHO ametlik koostööpartner.

L.Suurorg
Eesti TEH Võrgustiku juhtgrupi liige