Üldiselt

Tallinna Lastehaigla on ainuke Põhja-Eestis asuv multiprofiilne III etapi laste regionaalhaigla.

Tallinna Lastehaiglal on Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise leping NR 2024-RRL1-60069, mis kehtib 01.01.2024.a kuni 31.12.2028. a. Lastehaigla osutab tervishoiuteenuseid meile väljastatud tähtajatute tegevuslubade alusel: L02058 Eriarstiabi teenus, L02588 Kiirabi teenus, L02825 Piirkondlik haigla ja L05225 Iseseisva õendusabi osutamine.

Aastas saab lastehaiglast statsionaarset ja ambulatoorset abi kuni 150 000 alla 15-aastast last ja noort inimest tervest Põhja-Eestist.

Ravivõimalusi pakume kõigil pediaatria erialadel. Haiglas on muu hulgas intensiivraviosakond, lastekirurgia, -ortopeedia ja onkohematoloogiaosakonnad.

Tartu Ülikooli partnerhaiglana oleme TÜ üliõpilaste, residentide ja doktorantide, samuti tervishoiukõrgkoolide õppebaas.

Alates 2002. aastast kuulub haigla Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Eesti Tervist Edendavate Haiglate Võrgustikku.

Meil on 163 voodikohta. Ees on huvitavad arengud nii Vaimse Tervise Keskuse kui perinatoloogiakeskuse rajamisega seoses kui haiglana tervikuna.